Čas trávený s Duchom Svätým

Keď začneš tráviť čas so vzácnym Duchom Svätým, v tvojom živote sa začnú prejavovať konkrétne znaky tohto svätého spoločenstva. Je ich mnoho. TROJ-perlička zjavuje sedem hlavných znakov, z ktorých je tebe, aj tvojmu okoliu absolútne jasné, že naozaj tráviš čas s Duchom Svätým.

Obsahom TROJ-perličky je vyše 125 minút učenia vo forme audio streamingu. Lekcie sú prístupné po zaplatení školného (30 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL138). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz