Tri Typy Spoločenstva

Prvou otázkou nábožensky založených ľudí pri stretnutí s inými je: „Do akého spoločenstva patríš?“ Táto otázka však okrem iného zjavuje nielen nezrelosť a chýbajúcu náuku Písma o typoch spoločenstva a ich následkoch pre časný aj večný život toho, kto sa v nich nachádza. Viac sa dozvieš v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška BUDE prístupná po zaplatení školného (xx € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL143). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz