PRY.Modlitba

Čo je to vlastne modlitba? A čím nikdy nebola? Prečo je dôležitá? Prečo učeníci Ježiša prosili, aby ich modliť sa naučil? Ak sa modlitbe potrebovali naučiť Ježišovi učeníci, potrebujeme sa jej naučiť aj my – ľudia tzv.modernej doby? Že to potrebujeme, je nepopierateľné, lebo ako vidíme všade dookola, modlitby falošných, náboženských kultov sú naozaj bezmocné a neefektívne. Sú iba omieľaním prázdnej slamy, bez srdca pre Boha a bez ducha – až krikľavým dôkazom bezmocnosti bohov, aj obradov týchto falošných kultov a to bez ohľadu na množstvo ich členov.

Obsahom kurzu je dostatočný počet lekcií, úloh, kvízov a poznámok na to, by si získal pevný základ a porozumenie toho, čo modlitba naozaj je a čím nikdy nebola a nie je. Toto poznanie sa naučíš aj praktizovať, aby si bol v každej modlitbe naozaj vyslyšaný, ako to pre nás pripravil Pán sám.