Do očí bijúca pravda

4 DECEMBRA 2021
Maličké svetielko do tmy:

Ježiš a Satan sa hádajú, kto je lepší programátor. Toto pokračuje niekoľko hodín, kým sa nedohodnú na usporiadaní súťaže s Bohom ako Sudcom. Postavia sa pred Neho aj so svojimi počítačmi a začnú. V zápale píšu, riadky kódu prúdia po obrazovke niekoľko hodín v kuse.

Pár sekúnd pred koncom súťaže udrie blesk, ktorý vyradí elektrinu. O chvíľu neskôr je elektrina obnovená. Boh oznamuje, že súťaž sa skončila a žiada Satana, aby ukázal svoju prácu. Satan, viditeľne rozrušený, plače a hovorí: „Nemám nič. Všetko som stratil, keď vypadol prúd.”

“Výborne,” hovorí Boh, “pozrime sa, či sa Ježišovi darilo lepšie.”

Ježiš stlačí kláves a obrazovka ožije v živom zobrazení, z reproduktorov počuť hlasy anjelského zboru.

Satan je prekvapený. Zakoktá: „A-a-ale ako?! Ja som stratil všetko, ale Ježišov program je neporušený! Ako to urobil?”

Boh sa zasmeje: “Toto vie každý … Ježiš zachraňuje.” (SAVE)

Najnovšie príspevky