Dvojité skrývanie

8 SEPTEMBRA 2021
Niekedy Boh zatají, že sa skrýva.

Dt 31,18: A skryjem sa, v ten deň skryjem svoju tvár.

Prečo opakovanie – dvojité skrývanie?

Lebo niekedy sa Boh skrýva.

Niekedy Boh zatají, že sa skrýva.

Vtedy ľudia veria, že tma je svetlo a svetlo je tma, že zlé je dobré a dobré je zlé.

Najnovšie príspevky