Dvojnásobné Požehnanie

24 SEPTEMBRA 2021
Velebí duša moja Pána a môj duch plesá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo vzhliadol na volanie svojho ľudu a neprestal žehnať dvojnásobným požehnaním.

Svedčím o tom, ako Pán žehná svoj ľud naozaj dvojnásobným požehnaním.

A zároveň je našim poďakovaním Pánovi za Jeho nepopierateľnú zmluvnú vernosť a nekonečnú dobrotu.

Ani nie pred mesiacom sme sa s manželom presťahovali zo zahraničia späť na Slovensko, kde nás na čas, kým si zoženieme niečo na bývanie prijala naša mamka. Po pár dňoch odpočinku sme sa pustili do intenzívneho hľadania bývania. Aj keď nám hľadanie sťažovala mentalita väčšiny tunajších prenajímateľov, pracovníci realitných kancelárií boli neuveriteľne ústretoví, pohotoví, ochotní a príjemní. Boh ich všetkých žehnaj a nech ich skutky idú s nimi!

Po pár dňoch však nastala pauza v hľadaní. Napriek tomu, že nám stále prichádzali emaily s ponukami, ma moja duša volala oddeliť sa od toho, čo sa okolo nás deje fyzicky a ponoriť sa do Jeho Slova. Veď či už bol čas pre nás bývať v našom dome, kým Pánov dom ešte nestál?

Preto sme poslúchli a všetok čas sme plne venovali službe Slova, aby sme mohli sláviť Sviatok Zmierenia a o pár dní na to aj Sviatok Stánkov.

A nech to vie celý svet:

Prvý zázrak sa dostavil už v prvý deň Sviatku Stánkov, keď Pán na spoločnom zhromaždení doslova postavil svoju tunajšiu Cirkev Ježiša Krista. Veriaci sa zjednocovali už dávnejšie, ale nikdy nemali príležitosť byť spolu, ani spolu sláviť. Všetko sa dialo presne ako v Skutkoch Apoštolov. Počas zhromaždenia sme sa spoločne modlili aj za bývanie pre nás.

A druhý zázrak prišiel dnes: uprostred Sviatku Stánkov: Pán nám požehnal aj dom na bývanie.

Svedčím, že Pánovo Slovo – Jeho svätý Zákon je pravda: Ak my zachováme Jeho Prikázané Časy, Pán nás naozaj požehná na všetkom, čo potrebujeme, aj ochráni pre našimi nepriateľmi a protivníkmi.

Nech je zvelebený Pán, ktorý JEDINÝ je zdrojom všetkého nášho požehnania! A nech je požehnaný každý, kto bol Ním poslaný, aby nám pomohol a kto aj nám žičil a žičí spravodlivosť!

Philip a Zuzana

Najnovšie príspevky