Žiadne. Naše kurzy učia AKO ŽIŤ BIBLICKÉ KRESŤANSTVO. To znamená odstraňovať prekážky v živote viery, ktoré dôveru v Boha a osobný vzťah s Ním ničia, či poškodzujú. Veriaci sa tak učí vzťahu dôvery Bohu na základe Bohom poskytnutých dôkazov Jeho hodnovernosti. Bohužiaľ, väčšina ľudí nerozlišuje rozdiel medzi náboženstvom a vierou a ten tu je a je veru obrovský.