1. Kázanie Evanjelia o Vykúpení a Božom kráľovstve.
  2. Vyučovanie Božieho Slova.
  3. Príprava veriacich z pohanov na spásu.
  4. Príprava robotníkov do Pánovej Žatvy.
  5. Hlásanie a Výuka proroctiev posledných čias všetkým.
  6. Záchrana všetkých Izraelitov, pred Ježišom prorokovaným, druhým holokaustom.
  7. Splnenie Božej vôle v našich životoch (Mt 6,10; Kol 1,23-29).

Pretože posledné časy sú práve teraz!