Perličky sú praktické minilekcie Pravdy, aj konkrétnou “prvou pomocou” v špecifickej situácii. Ich cieľom je pomôcť veriacim v Krista porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ale aj iným javom, ktoré na ceste živej viery v Krista zažijeme a prežívame všetci a pomôcť im s ich praktickým riešením. Inak povedané:

Ako mušľa pohltí zrniečko piesku, skryje ho do seba a obalí ho tak pevne, že sa zneho stane vzácna perla, tak je cieľom perličiek priblížiť ti praktické poznanie Božieho Slova, ktoré má moc obaliť každého veriaceho tak mocne, že sa stane PERLOU 🙂

Perličky nie sú viazané na žiaden z kurzov HZP, ale sú navzáom prepojené a budujú veriaceho do dospelosti v Kristovi. V každom prípade sú skutočným obohatením pre každého Kresťana tak na jeho ceste do Božieho kráľovstva, ako aj v jeho službe podľa Božej vôle. Partnerom HZP ostávajú v profile tak po celý čas partnerstva HZP. Sú však rozdelené tematicky, takže každý poľahky nájde presne to, čo hľadá. Kurzy zostávajú v profiloch registrovaných študentov len vyhradený čas.

Bez registrácie, – prirodzene – t.j.vytvorenia profilu na HZP nie je možné študovať ani kurzy, ani počúvať Perličky.