Vyučovacie materiály vo forme poznámok na stiahnutie sú prístupné len po zapísaní sa na príslušný kurz HZP. Tieto sú určené len registrovaným študentom online školy.

Okrem toho je možné – a nielen študentom HZP – zakúpiť si v rubrike Knihy aj napr. needitovaný preklad knihy proroka Daniela a iné publikácie, ktoré im v štúdiu Písma aj raste vo viere a službe Bohu len pomôžu a ktoré sú mimo HZP nepredajné.

Ďalšou špecialitou je rubrika Arzenál Modlitieb, kde nájdu všetci, prihovárajúci sa za duše blížnych biblické modlitby na rozličné témy.

Okrem toho majú aj mnohé perličky (audio-lekcie) svoju tlačenú podobu (PPL), a ktoré to sú, sa čitateľ dozvie v pod-rubrike Perličky do Zbierky. Pre žiadosť o Perličky – brožúrky, rovnako ako o knihy a tlačené biblické modlitby, sa od záujemcu žiadna registrácia na HZP nevyžaduje. Sú pre každého, kto miluje Pána a Jeho Zákon i prikázania.

HZP v žiadnom prípade poznámky, ani iné výukové materiály elektronickou formou nezasiela. Poštou sú zasielané len objednané knižné publikácie.

Ďakujeme za porozumenie.