V podstate áno. Výnimku tvoria len kurzy Zjavenie 1 a Zjavenie 2. Dôvodom je ich náväznosť na proroctvo Daniela. Bez poznania prorockej knihy Daniel, sú kurzy Zjavenie 1 a 2 bežnému veriacemu naozaj ťažko zvládnuteľné pre množstvo a význam symboliky, ktoré obsahujú.

Všetky kurzy sú prístupné každému, kto má seriózny záujem o štúdium  Božieho Slova v jeho pôvodnej verzii. (Jedná sa o kurzy Spása – Zjavenie 2). Tieto však na seba navzájom naväzujú – budujú študenta vo viere aj poznaní Písma a postupne ho pripravujú na pochopenie zložitých, prorockých pasáží knihy Zjavenie, ktoré sú ozaj nabité symbolmi. Preto je nanajvýš odporúčané, absolvovať kurzy v určenom poradí.

Perličky sú minukurzy, ktoré môže záujemca študovať bez ohľadu na ich postupnosť, či prihlásenie sa do iného kurzu.