Pretože príprava kurzov a materiálov pre štúdium je PRÁCA. A Pán hovorí jasne, že:

1Tim 5,18: Veď Sväté Písmo hovorí: „Volovi nedáš náhubok, kým šliape po obilí.“ a „Robotník je hoden svojej mzdy.

1Kor 9,7: Kto počul o tom, že niekto slúži ako vojak, ale musí za to platiť svoju vlastnú mzdu? Kto vysádza vinicu, ale neje z nej ovocie? A kto slúži ako pastier nad stádom, a neživí sa mliekom stáda?

Okrem toho, na inom mieste v Písme hovorí,

1Tim 5,17: Nech sú Starší, ktorí boli dobrými predstavenými, hodní dvojnásobnej úcty, najmä Starší, čo sa namáhajú pri kázaní Kristovho Evanjelia a vyučovaní Kristovej doktríny.

Hlásanie Božieho Slova je vždy zdarma. Ale Jeho vyučovanie je práca a HZP Božie Slovo vyučuje. A aj príprava vyučovacích hodín, materiálov kurzu, poznámok, prekladov, licencie softwearov a systémov pre spracovanie nahrávok ako aj chod stránky a všetko s tým spojené, zdarma v žiadnom prípade nie je.

Poplatok je naozaj minimálny, a to práve preto, aby mal prístup k učeniu naozaj každý. Okrem toho, ako učil aj náš Pán:

Lk 22,36: Ale teraz, kto má opasok na peniaze, nech ho vezme; aj kapsu; a ten, kto ho nemá, nech predá svoj plásť a nech si kúpi meč.