Hĺbka Siedmeho Prikázania

14 FEBRUÁRA 2022

Prorok za prorokom zaznamenáva, že Izrael má problém byť verný čomukoľvek: Bohu, partnerovi, krajine, zamestnávateľovi a zmluvám. A dnes sa to týka každého národa. Zdá sa, že naša národná myseľ je ako ortuť. Keď si spomenieme na Jakubove podvodné spôsoby v jeho ranom živote, môžeme takmer uveriť, že táto vlastnosť je v génoch, hoci nie je. Je to vlastnosť absorbovaná poddaním sa kultúre nasýtenej duchom smilstva.

Syndikovaný publicista Sidney J. Harris raz napísal:

Väčšina cností existuje na šmykľavom meradle, od dokonalosti až po nešikovnosť, a väčšina z nás je znesiteľne niekde uprostred, bez toho, aby sme sami sebe alebo iných príliš poškodili. Ale je tu jedna cnosť, ktorá je všetko alebo nič: a to je spoľahlivosť. Buď si spoľahlivý, alebo nie si; a ak nie, nezáleží na tom, ako veľmi alebo ako často si spoľahlivý.

Zamestnávatelia akéhokoľvek druhu by mali byť ochotní zniesť do času mnohé druhy osobných alebo profesionálnych nedostatkov, ale nikdy nie nespoľahlivosť a neveru. Človek, ktorý nie je spoľahlivý, ťa určite zradí (a tiež seba) a vždy v tom “najnevhodnejšom” čase. To je dôvod, prečo Boh neverným a nespoľahlivým svojho Ducha Svätého nikdy nedá, ani ich do svojej služby v žiadnom prípade nepovolá. Myslím, že tento fakt sám o sebe zjavuje dôvod existencie dnešných samozvaných kňazov falošného kresťanstva.

Pripomínajú viedenského džentlmena, ktorý na otázku: “Bol si verný svojej žene?” odpovedal: “Často.” Je jasné, že človek, ktorý je verný často, nie je verný vôbec; pravdepodobne nikdy ani nebude.

Spoľahlivosť, alebo pevnosť vernosti, je jednou z najťažších charakterových čŕt, ktoré sa dajú identifikovať testovaním alebo „skríningom“ alebo čímkoľvek iným, okrem osobných známostí. Niektorí ľudia sú od prírody alebo vďaka sebadisciplíne tréningu „skalami“, zatiaľ čo iní sú “maľovanou papierovou hmotou”, či “obieleným hrobom,” ktorá má skaly iba pripomínať, ale ktoré sa rozpadajú, keď sa na ne vplyvom okolností vyvinie náhly tlak.

Ak si vydatá za niekoho, na koho sa nedá spoľahnúť, že utiahne svoju vlastnú váhu, nie je dôležité, aké ďalšie obdivuhodné vlastnosti môže tvoj manžel mať, pretože nikdy nemôžeš vedieť, kedy a kde budeš sklamaná. Je to rovnaké ako byť vydatá za alkoholika, ktorý je „triezvy“ len zriedka – a zvyčajne nie vtedy, keď je to najviac potrebné.

To isté však zažíva muž, ktorého žena duchovne smilní vo falošnom kulte, vrhajúc bahno hriechu aj na neho a celú rodinu, nehovoriac o Bohu, ktorého takto podvádzajú všetci členovia falošných kresťanských denominácií, aj pohanských kultov. A tu sú štatistiky sveta úplne smiešne, v porovnaní s “číslami,” aké prezentuje Boh sám skrze prorokov.

Od ľudí, s ktorými sa stýkame, sa vyžaduje dôslednosť: sebavedomá znalosť toho, čo od nich môžeme právom očakávať, okrem náhlej choroby alebo katastrofy, ktorú nikto nemôže ovplyvniť. V opačnom prípade neexistuje skutočný vzťah, ale iba prechodné prispôsobenie sa vetru rozmarov a pôžitkárstva. Je ľahké cítiť emocionálnu náklonnosť k druhému; ale je nemožné preniesť tento pocit do činov, každodenných činov, ktoré demonštrujú neochvejnosť cieľa v domácej rutine, ktorá nemusí byť taká dramatická ako nejaká hrdinská záchrana, ale ktorá drží plavidlo nad vodou bez ohľadu na to, akým smerom fúka vietor. Na pocitoch sa budovať nedá- sú prchavé. Najhlbšie a najdôležitejšie cnosti sú často tie “naobyčajnejšie” ; nezískajú žiadne medaily a nezískajú žiadnu slávu; ale sú lepidlom, ktoré spája spoločnosť dohromady a umožňuje jej fungovanie, teraz a vždy.

Zdá sa, že muži sú obzvlášť nezodpovední a ambivalentní, pokiaľ ide o sex, ale s rozpútaním feminizmu, ich ženy rýchlo dobiehajú. Štatistiky o vernosti manželov tvrdia, že muži síce zastávajú názor, že cudzoložstvo je vždy nesprávne, ale schiza medzi vierou a praxou je zrejmá. Všetci, čo opustili Boha, sú na tom rovnako a v zmätku: Cítia, že je to nesprávne, ale veľké percento je ochotných to urobiť, ak sa naskytne príležitosť! Ženy najviac a denne.

Vec je však o to horšia, že smilstvo tela je len ovocím smilstva duše človeka a tu, hoci je to otrasné zistenie, vedú ženy. Trocha kvasu prekvasí celé telo, píše apoštol Pavol. V mnohých manželstvách to “kysne” tým, že je muž neverný preto, že je v smilstve ducha počatý už čoby dieťa, vyrastá v ňom v tradíciách smilných duchom a aj jeho manželstvo je ním sprznené a prznené, skrze modloslužbu jeho manželky – smilstvo duše.

To smilstvo duše je tým, čo Boh myslel prostredníctvom prorokov. Naozaj niet divu, že nás Boh nazýva cudzoložným pokolením! Sme emocionálnim nestáli, príležitostní, chvíľkoví ľudia, ktorí hľadajú iba seba samých, ktorí sú ochotní „ľahnúť si“ pod každý zvrátený princíp a zvyk – modlu, a “smilniť s ňou,” ak v tom pre seba vidíme výhodu. A to aj vtedy, keď vidíme, že „výhoda“ je prinajlepšom krátkodobá, alebo dokonca veľmi riskantná. Je jasné, že ľud oslepol, lebo chce byť slepý. Chce vidieť len onu „návnadu“.

Záver je jasný: Ľudstvo musí znášať zlo, ktoré naň prichádza. Musí a bude znášať obrovské bremeno nevídaných problémov, ktoré na seba samo privádza a ktoré si spôsobuje. Ľudstvo žne, čo zasialo a stále seje. Pokiaľ ide o porušenie siedmeho prikázania, tu už je nemožné zostaviť čísla, ktoré by ukazovali, koľkokrát došlo k cudzoložstvu.

Prečo nie? Lebo tento hriech sa deje v skrytosti duše, aj keď je pred očami všetkých prezlečený za “zbožnosť”, “vieru”, a “náboženstvo,” a hoci vytvára hlavné titulky najohavnejšími škandálmi vrátane zneužívania detí. Apoštol Pavol má pravdu: “Sám Satan sa prezlieka a maskuje za posla svetla…”

Jediný spôsob ako mu vyhnúť je: Vzoprieť sa Satanovej ponuke smilstva duše, t.j.falošnému náboženskému kultu, PEVNÝ VO VIERE v JEDINÉHO BOHA – Ježiša Krista.

Najnovšie príspevky