Investícia do Zeme

23 JÚLA 2022
Kde je zmysel, tam nie je strach.

Prečo sa bojíš? Prečo panikáriš?

Dychtivo a so zámerom sa tvoja duša ponorila nadol, aby žila v pozemskej ríši, aby sa zahalila do tela z mäsa a krvi.

Čo ju povzbudilo? Čo ju priťahovalo stlačiť jej neobmedzené svetlo do zvieracej kazajky času a priestoru?

Nebol to ani strach, ani hrôza, ani panika.

Bolo to poznanie, že tu dole sa nachádza krása, ktorej sa najvyšší anjeli nemôžu dotknúť.

Staraj sa o seba, o svoju rodinu, o svojich blížnych a našu krásnu planétu Zem, nie zo strachu, nie z núdze –

– ale z lásky a úcty ku kráse, ktorá sa nachádza vo všetkých týchto veciach, pre veľkoleposť, ktorú sme prišli na tento svet odhaliť.

Najnovšie príspevky