Jedna Veľká Rodina

25 AUGUSTA 2021
Všetci sme jedna rodina. Nikto nie je v poriadku, kým nie sú všetci v poriadku.

Akonáhle bola Zasľúbená zem obsadená, každá domácnosť každý rok priniesla do Chrámu svoje prvotiny: prvé ovocie svojho pozemku a poďakovala Bohu za krajinu.

Ale nespravili tak skôr, ako boli všetci Židia v bezpečí a usadení, každý na svojom vlastnom pozemku.

A takto funguje nielen židovský národ, ale aj Božia Rodina: Ako Bratia a Sestry.

Nikto z nás nemôže cítiť úplnú vďačnosť za svoje vlastné blaho, kým nie je postarané o všetkých ostatných.

Najnovšie príspevky