Jednoduché dieťa

5 APRÍLA 2023
…a jednoduché dieťa hovorí… Jednoduché dieťa vyjadruje úžas a údiv.

Existujú štyri druhy detí:

  • Múdre deti kladú otázky
  • Jednoduché sa na všetko opýtajú: čo to je?
  • Zlé chcú aby bolo všetko len o nich
  • Také, ktoré sa ani pýtať nevedia

Jednoduché dieťa počuje, ako ľudia, ku ktorým patrí, boli všetkými prírodnými prostriedkami uzavretí do situácie, ktorá bola beznádejná, a sám Majster vesmíru obrátil nebo a zem hore nohami, aby ich odtiaľ vytiahol.

Toto jednoduché dieťa je tak ohromené týmto príbehom, že jediné slová, ktoré vychádzajú, sú: “Čo je toto?”

Ako je múdre dieťa opakom zlého dieťaťa, tak jednoduché dieťa je opakom dieťaťa, ktoré sa nevie opýtať.

Ak dieťa počuje tento príbeh a nemá žiadne otázky, niečo dôležité tu chýba.

Čo chýba? Vzácna jednoduchosť jednoduchého dieťaťa.

Akým dieťaťom si ty?

Najnovšie príspevky