Jozef

26 NOVEMBRA 2021
Neexistuje žiaden človek, žiadna vec, žiaden systém, na ktorom by spočívalo tvoje živobytie alebo tvoj osud. Existuje iba prúd požehnania od Boha.

Jozefa uväznili v Egypte. Vedel, že jeho pobyt tam má nejaký zmysel a že keď príde čas, bude prepustený.

Nakoniec sa to stalo: čašník čaše požiadal Jozefa, aby mu vyložil sen. Jozef si pomyslel: „To je ono! Tento muž je prostriedkom, ktorým budem vykúpený.” Jozef sen vyložil priaznivo a ten sa splnil: čašník bol čoskoro prepustený. Jozef ho požiadal o jednu vec: “Prihovor sa za mňa pred faraónom.” Ale on na Jozefa rýchlo zabudol a spomenul si naň až o dva roky neskôr.

Mudrci hovoria, že keby sa Jozef nespoliehal na Egypťana, ale iba na samotného Boha, bol by prepustený o dva roky skôr.

Ver mi, neexistuje žiadna osoba, žiadna vec, žiaden plán, ani systém, na ktorom by spočívalo tvoje živobytie alebo tvoj osud. Existuje iba prúd požehnania od Boha.

Je pravda, že to prúdenie je samo o sebe prezlečené v hmatateľných prostriedkoch, v pracovných príležitostiach, v novej klientele, na čerstvých trhoch, v dobre prepojených známych – ale to všetko sú LEN kanály, nie zdroj. Zmocni sa ktoréhokoľvek z nich a rozpadne sa ti v rukách.

Zmocni sa Zdroja Života.

Najnovšie príspevky