Keď prítomnosť klesá, Intenzita sa zvyšuje

15 APRÍLA 2021

Apoštol Ján píše vo svojej knihe Zjavenie, že Drak, t.j.Satan, podvádzal celý svet. A ver mi, že s tým ešte ani náhodou neskončil. Alebo si myslíš, že sa dovoz tohto tohto jeho produktu, rozumej podvodu, do sveta znížil?

Zjv 12,9: A veľký Drak, ten Staroveký Had, bol zhodený, ten, ktorý sa volá Žalobca a Satan, ten, ktorý podvádzal celý obývaný svet. Bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.

Pravda tohto verša sa už onedlho stane skutočnosťou, ktorú naša generácia zažije “na vlastnej koži”. Pochybný odpor, ktorý je v každom z nás, nezmizne ľahko a aj on je Satanovým podvodom. Stále však platí, že máme byť znovuzrodení. Prečo? Lebo duchovnú bytosť, ktorou Satan je, svojou neverou v neho a ani v tele smrteľníka neporazíš, ani chytráctvom, či vedou nepredčíš. Telesný človek duchovné veci nechápe, a ani nemôže, sú mu bláznovstvom, lebo ich treba duchovne rozlišovať. A táto schopnosť rozlišovania je daná len znovuzrodeným. Každý podvod je nám prikázané odhaliť a zlikvidovať a s každým pochybným odporom, ktorý v nás Satanov podvod vyvoláva, je treba skoncovať, nie bojovať. Bojujeme len s vlastnou starou prirodzenosťou, ale s nikdy nie s podvodom. Ten je nám prikázané odhaľovať a ničiť. Nie s ním bojovať.

Ak si nestanovíme za podmienku, že si budeme chcieť a aj uvedomovať a voliť správnu cestu – cestu Kristovho kríža, rozumej sebaobetovania sa,- bude naďalej zavádzať svoj vplyv. Pre zníženie jeho vplyvu je možné urobiť naozaj veľa, najmä pokračovaním v rozvíjaní nášho vzťahu s Bohom prostredníctvom štúdia Písma a modlitby.

Až keď praktizujeme Božiu Cestu, vplyv Satana v našom živote začína klesať. Faktom však je, že akonáhle sa jeho vplyv začne vytrácať, bude sa viac usilovať o to, aby nás neopustil úplne. Inými slovami, zvyšuje intenzitu svojho tlaku na nás. Čiže, jeho prítomnosť v našom okolí je zriedkavejšia, ale o to intenzívnejšia. Kto pozná proroctvá pre naše časy, ten sa tomuto faktu isto nediví.

Nenechaj sa ním však skľučovať! Prísľub 1Kor 10:13 je stále aktuálny. Boh nám dáva prechádzať iba tým, čo dokážeme zvládnuť, a vždy poskytuje aj spôsob úniku. Boh nás vždy chráni a zaisťuje, aby Satan nezvýšil tlak natoľko, že by sme to nedokázali zniesť. Môžeme si byť istí, že keď budeme duchovne vytrvalo rásť, hoci Satan bude tlak stupňovať, nebude nás môcť poraziť. Prečo nie? Lebo kto stúpa, t.j.rastie v Bohu, tomu síl pribúda. A o Satanovi je napísané, že nemá dosť síl. Veríš tomu?

Ak znovuzrodený nie si, zažiješ silu jeho prítomnosti aj intenzitu jeho útokov až príliš často aj nesmierne intenzívne a to sa ti nemá stať. Ale ak budeš, či už si znovuzrodený a žiješ Božiu Cestu, bude jeho vplyv na teba stále menší, lebo Ten, ktorý je v tebe je väčší než ten, ktorý je vo svete. A to aj napriek tomu, že intenzita diablovho tlaku bude až do druhého príchodu Krista na zem čoraz väčšia. 

Najnovšie príspevky