Kippurim

26 SEPTEMBRA 2023

PREMIÉRA PRE ZNOVUZRODENÝCH!

Ak je jeho obetou zápalná obeta … aby mohol byť prijatý … pred Pánom… aby mu získala zmierenie. (Lv 1:3-4)

Pre všetkých znovuzrodených Bratov a Sestry PRIPRAVUJEME úplne nový LIVE kurz, ktorý je základom kňazskej služby Synov Veľkňaza.

Objavíš v ňom BIBLICKÉ základy a konkrétne metódy piatich základných obiet Pánovi, ale aj ďalších ako sú Tzedakah a Tefillah. A to všetko vo svetle náuky Svätého Ducha a Pravdy času Novej Zmluvy.

Lebo bez nej nemôžeme slúžiť Bohu ako to On vyžaduje, ani dosiahnuť milosrdenstvo pre našich blížnych. A ani ich, aj naše zmierenie s Bohom.

Prakticky:

UŽ ČOSKORO