Kňaz vnútri

13 FEBRUÁRA 2024
Boh naučil Mojžiša postup zapálenia lámp svietnika.

Potom začal opisovať, ako sa vyrábajú špeciálne odevy pre kňazov.

Ex 28:1: Boh povedal Mojžišovi: Musíš pritiahnuť svojho brata Árona k sebe aj s jeho synmi, aby mi slúžili ako kňazi.

Zdalo by sa, že všetci by sme mali chcieť byť kňazmi, zasvätení Bohu a úplne ponorení do Božieho vedomia. Toto je skutočne hodný ideál, ale ak by sa uviedol do praxe, podkopalo by to účel Stvorenia. Boh nás stvoril nie ako anjelov, ale ako ľudské bytosti, ktoré žijú v pozemskom svete. Len tak môžeme pozdvihnúť svet, zušľachtiť ho a naplniť ho Božím vedomím.

Na druhej strane, aby sme pozdvihli svet, musíme si zachovať obraz úplne Božieho spôsobu života, a žiť ho každý deň viac. Vybraná menšina ľudí teda musela tento ideál prežiť v praxi; boli to kňazi. Museli byť oddelení od ostatných a žiť naozaj svätý život, zasvätení službe Bohu a nie kdesi v kláštore ani reholi, ale čo najbližšie k Stanu Stretávania, uprostred svojich Bratov z ostatných kmeňov. Mali byť doslova na očiach ostatným ako príklad.

Podobne musíme všetci zasvätiť časť svojej osobnosti jedinému účelu — slúžiť Bohu. Vytvorením tohto „vnútorného kňaza“ sa potom môžeme spojiť so svetom vo všeobecnosti tak, ako je nám určené, smerovať ho a viesť k jeho Božiemu naplneniu. To je spôsob ako naplníme Boží sľub, ktorý nám dal, keď nám dal Tóru: „Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.”

Najnovšie príspevky