Kristove Doktríny

V tejto rubrike nájdeš Kristove doktríny – učenie Ježiša Krista a nielen oné základné doktríny, ktoré spomína list Hebrejom. Okrem nich nájdeš aj tie, ktoré sú dnes učené nesprávne, alebo vôbec.