Láska a Strach

26 JANUÁRA 2022

Príkaz báť sa Boha je veľmi oslobodzujúce prikázanie.

Zamysli sa nad tým takto: Dve sily pripravujú pôdu pre tvoj skutok na tejto zemi: Láska a strach. Najmenšie veci v živote sú tie, ktoré miluješ a ktorých sa najmenej bojíš; veľké veci, tie, ktoré miluješ a ktorých sa najviac bojíš.

S láskou si stanovuješ svoje ciele. So strachom si určuješ svoje hranice.

Ten, kto sa bojí zlyhania, nebude riskovať. Ten, kto sa bojí druhých, je vyhnancom svojho vlastného ja. Ten, kto sa bojí života, nemá priestor na dýchanie.

Zákon nás oslobodzuje vyhlásením, že existuje len jedna vec, ktorej sa treba báť – nie zlyhanie, nie ostatných, dokonca ani samotnej smrti. Jediné, čoho sa treba báť, je Ten, ktorý stojí za a predsa vo všetkých veciach, Ten, ktorého nazývame Boh.

Čo je to za strach? Môže to byť obyčajný strach, ako: “Ak budem robiť veci, ktoré sa Mu nepáčia, následky nebudú dobré.” Alebo – pre toho, kto je citlivý na lásku k Bohu vlastnú jeho duši – je strach strachom z odlúčenia od tejto Lásky a jednoty, ako malé dieťa, ktoré sa bojí byť oddelené od svojich rodičov. Pre tých, ktorí uvažujú o nekonečnej veľkosti Boha a zázrakoch Jeho stvorenia, je strach pocitom úžasu a úcty, ktorý spontánne ovplyvňuje všetky zmysly a posúva život na úplne novú úroveň.

Niekedy je výstižnejším popisom slovo „bázeň“; inokedy slovo “údiv.” Vo všetkých týchto formách strachu je však jedna spoločná niť: Uvedomenie si reality mimo tvojej vlastnej, ktorá definuje a riadi všetko, čo robíš. Týmto spôsobom je každá forma skutočnej bázne pred Bohom únikom z pút tvojho vlastného ega, aby si sa ponoril do väčšieho celku – únikom, ktorý ti nemôže poskytnúť najväčšia láska. Láska je totiž komentár k povahe toho, kto miluje, zatiaľ čo bázeň, strach a údiv sú výlučne o Tom, koho sa tu človek bojí.

Čo ak nemáš taký pocit úžasu, alebo dokonca úcty, alebo dokonca strachu? Každý deň si môžeš nájsť čas na to, aby si premýšľal o svojom vzťahu s Bohom, aby si si naplno uvedomil Jeho úžasnú a milujúcu prítomnosť. Akonáhle toto vedomie nájde pevné miesto v tvojom srdci, všetko, čo robíš, zapadne na svoje miesto, s radosťou a potešením. Budeš slobodný. 

Najnovšie príspevky