Moc Slov

21 AUGUSTA 2021
Potom Mojžiš ľudu vysvetlil zákony týkajúce sa rozvodu, výnimiek z vojenskej služby, správania sa pri prijímaní úrokov z pôžičky, únosu a kožnej choroby známej ako malomocenstvo.

Táto choroba postihuje predovšetkým ľudí vinných zo zlej reči, ako to vidíme u Mojžišovej sestry Miriam, keď vyjadrila svoj nesúhlas s Mojžišovým správaním pri “rozvode” s jeho manželkou Tziporou.

Dt 24,9: Mojžiš povedal židovskému ľudu: „Pamätaj si, čo Boh urobil Miriam.”

Je dôležité si uvedomiť, že Miriam neklamala a dokonca ani nekritizovala svojho brata Mojžiša. Iba vyjadrila svoj nesúhlas s jeho správaním bez toho, aby sa obťažovala s ním najskôr súkromne prediskutovať svoje sťažnosti. Napriek tomu bola Miriam okamžite potrestaná za to, že hovorila proti Mojžišovi.

To nás učí, ako musíme byť vždy opatrní, keď hovoríme (alebo píšeme) o iných ľuďoch.

Aj zdanlivo neškodná diskusia môže ľahko skĺznuť k ohováraniu alebo osočovaniu. Skôr by sme si mali dávať pozor na konštruktívne rozprávanie a písanie. Ak sa niečomu správanie zdá byť nevhodné, mali by sme si to s ním vyjasniť súkromne, čím by sme ušetrili každému smútok, ktorý nevyhnutne vyplýva z nedorozumenia, rozumej nášho nepochopenia toho, čo sa v živote iného naozaj deje a to z Božej vôle.

Najnovšie príspevky