Múdrosť Prikázaní

3 NOVEMBRA 2022
Už si sa niekedy zamyslel nad podstatou Božích prikázaní a aký vplyv ich plnenie na nás má? Je ich veľa, iste, ale čo je ich skutočnou podstatou?

Prikázanie je fráza vyjadrujúca „spojenie“, „pripútanosť“. Hovoriac o Božích prikázaniach, ktokoľvek vykoná prikázanie, pripojí sa k podstate Boha, Ktorý konkrétny príkaz vydáva. Toto je význam príslovia: „Odmenou za prikázanie je prikázanie samotné.“:  Pripútanosť prikázania k podstate Boha, ktorý prikázanie ustanovil, je samo osebe jeho odmenou.

Ale je trestom v prípade, že prikázanie vydal Nepriateľ našej spásy.

Vyššie uvedené možno pochopiť prostredníctvom porovnania podobných vecí z fyzického sveta: Extrémne prostý človek má pred múdrosťou a veľkosťou učenca vnútorný pocit ničoty – ničoty, v ktorej sa cíti byť úplne nikým. Mudrc zase nevníma a vôbec nehľadí na prostáčika ako patriaceho do kategórie ľudských bytostí! Pozor! Nie že by ho učenec odmietal alebo zavrhol, nedajbože, lebo by to bola zlá vlastnosť; jednoducho s ním nevidí žiadne spojenie alebo vzťah (múdrosť naozaj nemá žiaden vzťah s hlúposťou).

Ale v momente, keď mudrc nariadi prostému človeku, aby pre neho niečo urobil, tento príkaz privedie prostého „k bytiu“. Vo svojom vlastnom sebaponímaní už nie je ničím, ale „niekým“; prijal pre seba postavenie v tom, že je schopný vykonať príkaz mudrca a je to on, koho mudrc oslovil a poučil. Aj v očiach mudrca teraz prostáčik „existuje“; je to „niekto“, s kým môže (mudrc) hovoriť a poúčať ho. Ba čo viac, prikázanie v skutočnosti spája vznešeného, ​​prominentného mudrca s hrubým prostáčikom. Podobnosť je zrejmá.

Z vyššie uvedeného podobenstva je jasné, že v ňom nie je vôbec žiadny rozdiel, o čom je príkaz, či ide o veľkú, vznešenú záležitosť alebo jednoduchú triviálnu záležitosť.

A toto , Brat, Sestra v Kristovi je spôsob, ktorý Satan od Boha kopíruje, aby prostých zneužil na ich ich vlastnú záhubu.

Zatiaľčo Boh nás zapájaním prostých do služby učí duchovne ich DVÍHAŤ a pomáhať im vstúpiť do Božieho Kráľovstva.

Rozdiel je v tom, s kým sa skrze prikázanie spájame. Preto pamätaj na 7.prikázanie a nedotýkaj sa mŕtvoly.

Najnovšie príspevky