Nasleduj Ho!

9 JÚLA 2021
Príslovie hovorí: “Sťažuje sa každý, ale zomrieť nechce nikto”. Je to pravda. Mnohí medzi nami po novosti života túžia, ale vykročiť doň sa boja.

Problémom je dôvera Kristovi. Nie viera, že Boh existuje. Problémom je dôvera, že Ježiš mi naozaj pomôže:

2Kor 5,14-17:Pretože nás vedie Kristova láska, lebo usudzujeme tak, že jeden [Kristus] zomrel za všetkých, potom boli všetci mŕtvi. A Kristus zomrel v mene všetkých, aby živí už nežili pre seba, ale mohli žiť pre toho [Krista], ktorý oboje: zomrel a vstal z mŕtvych v ich záujmeOdteraz teda nepoznáme nikoho z čisto ľudského hľadiska (podľa tela); ak sme skutočne poznali Krista podľa tela, teraz ho už tak nepoznáme.Takže ak je niekto v Kristovi, je novou bytosťou: staré veci pominuli; hľa, všetko sa stalo novým.

Aj keď to nie je priamo uvedené, Pavol v podstate popisuje, čo sa stalo Abrahámovi pri jeho povolaní a čo sa musí stať nám. Abrahámova myseľ – a teda aj jeho život – boli Božím, osobným zjavením tak spútané a presmerované, že reagoval dramaticky napriek tomu, že si uvedomil, že už nemôže žiť tak, ako počas predošlých 70 rokov. Musel urobiť zmeny a niektoré z nich by boli značné a nákladné. A presne tak si aj my musíme uvedomiť, že Ježiš “zomrel a vstal z mŕtvych v našom záujme.”

Abrahám už nemohol žiť úplne sám pre seba. Už viac nevnímal ľudí tak, ako ich vnímal počas predošlých rokov svojho života. A hlavne, už nemohol vnímať svojho nového Boha a Spasiteľa tak, ako predtým. Ježiš zmenil úplne všetko – celý jeho život. A zmení aj tvoj.

Z vnútra sa v Abrahámovi formoval nový človek, takže musel spraviť jasnú a trvalú bodku za svojím starým životom. To isté žiada Ježiš aj od nás.

Jeho život mal teraz nový Cieľ, ku ktorému kráčal. Jeho život mal nový smer, nový vzťah, nové túžby a nové požiadavky, ktoré musel naplniť.

Nikdy nesmieme zabudnúť, že Abrahám bol zvláštny prípad; je prototypom, ktorý je živým a celkovým príkladom pre všetky svoje duchovné deti, ktorý majú do istej miery nasledovať. Aj on cestou zažíval hrbole a výmole, radosti aj strasti; tu a tam ani on nebol ideálnym.

Celkovo však neurobil nič menej, než že nám všetkým dal vynikajúci príklad.

Najnovšie príspevky