Neznalosť Zákona Neospravedlňuje

11 JÚLA 2024
Pravdu z titulku počuje človek zakaždým, keď sa dostane do problémov, ktoré znamenajú kontakt s orgánmi činnými v trestnom konaní. Preto je dobré vedieť, aký je zákon o experimentoch ako sú COVID vakcína a vakcína proti vtáčej chrípke z r. 2002 zvaná H5N2.

NORIMBERSKÝ KÓDEX

1. DOBROVOĽNÝ SÚHLAS JE NEVYHNUTNÝ
2. VÝSLEDKY MUSIA BYŤ PRE VÄČŠIE DOBRO SPOLOČNOSTI
3. EXPERIMENTY NA ĽUDOCH BY MALI BYŤ ZALOŽENÉ NA PREDCHÁDZAJÚCICH EXPERIMENTÁCIÁCH NA ZVIERATÁCH
4. EXPERIMENTY BY SA MALI VYKONÁVAŤ TAK, ABY SA VYHLI FYZICKÉMU/DUŠEVNÉMU UTRPENIA A UBLÍŽENIAM
5. NESMÚ SA VYKONÁVAŤ ŽIADNE EXPERIMENTY, AK SA VERÍ, ŽE SPÔSOBUJÚ SMRŤ/POSTIHNUTIE
6. RIZIKÁ NIKDY NEMAJÚ PREKROČIŤ VÝHODY
7. NA OCHRANU SUBJEKTOV BY SA MALI VYUŽÍVAŤ PRIMERANÉ ZARIADENIA
8. EXPERIMENTY BY MALI VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÍ VEDCI
9. SUBJEKTY MÔŽU VOĽNE UKONČIŤ EXPERIMENT
10. ZODPOVEDNÝ VEDEC MUSÍ BYŤ PRIPRAVENÝ NA UKONČENIE EXPERIMENTU, KEĎ JE PRAVDEPODOBNÉ UBLÍŽENIE, POSTIHNUTIE ALEBO SMRŤ.

Vakcína proti covidu ide skrz celý kódex, ktorý bol založený na ochranu ľudstva proti psychopatom ako bol Mengele. Dnes sú tu ďalší a je medzi nimi aj jeden, ktorý sa nevie zmestiť do kože – “PC boy” Gates.

Najnovšie príspevky