Očistení pre Prijatie Ducha Svätého

20 MÁJA 2021
Až príliš málo veriacich má Ducha Svätého a preto väčšina nepozná skutočnosť, že Božia Láska, ktorú Boh pri znovuzrodení skutočne vlieva do našich sŕdc, nie je žiaden príjemný pocit, ale Jeho Svätý Duch – Jeho moc. Áno, Boh je sebaobetavá láska. A tento Boh je Duch – Duch Svätý. Len znovuzrodením je možné prijať Boha do svojho vnútra skutočne, nie imaginárne.

Ef 5,25-26: Manželia, majte sebaobetavú lásku k svojim manželkám, rovnako ako má Kristus sebaobetavú lásku k Cirkvi Novej Zmluvy a seba samého vydal za ňu, Aby ju priviedol k svätosti tým, že ju očistil ponorením do vôd Božieho Slova,

Prečo dal Kristus seba samého? Aby sme mohli byť očistení! Ježiš musel zomrieť. Musíme uznať túto smrť, aby mohlo dôjsť k odpusteniu hriechu, aby sme mohli robiť pokánie a aby sme boli vhodnou nádobou Jeho Ducha. Boh nevloží svojho Ducha Svätého do „špinavej“ nádoby. Podstatný význam svätého je „čistý“. Znamená to tiež „iný, odlišný“.

Boží Svätý Duch nie je poškvrnený ani špinavý – na rozdiel od ducha, ktorého máme od prírody, od ducha tohto sveta, ducha ľudskej prirodzenosti. Boží duch je iný! Duch ľudskej prirodzenosti je vo všetkých ohľadoch vražedný, nenávistný a nespravodlivý. Boží Duch je svätý, spravodlivý, dobrý, čistý, láskavý, jemný, milosrdný, submisívny a ako dieťa. V tomto Duchu sídli každá dobrá kvalita, na ktorú si vieme spomenúť. Znesvätil by Ho Boh tým, že by ho dal do nádoby, ktorá na to nie je vhodná? Nie. Takže nás musí viesť k pokániu – musí dôjsť k zmene v nás.

Čo symbolizuje krst? Smrť a očistu. Po krste v Jeho mene a ponorením nás Boh považuje za dosť čistých na to, aby do nás vložil svojho Ducha. Keby nebolo obetavej smrti Ježiša Krista a po jeho smrti by neostala Jeho vôľa alebo testament, nič z toho by nikdy nemohlo nastať. Pokiaľ Ježiš nezomrel, nebol tu žiadny príjemca požehnania! Kým Ježiš nezomrel, nemohla existovať Nová zmluva, pretože nebolo možné dať Ducha. A bez Ducha nie je možné ani vzkriesenie, ani vytrhnutie ani večný život.

Najnovšie príspevky