Odľahčenie

5 DECEMBRA 2021
Pokyny ako sa dostať z tmavého, pochmúrneho miesta, vhodné ako “náuka múdrosti” pre najmenších:

1. Nájdi pochmúrnu tvár.
2. Rozžiar ju.
3. Opakuj, až kým sa v tvojej duši zažne svetlo.

Jozef strávil vo väzení celý rok, keď si jedného rána všimol, že dvaja egyptskí väzni sa zdajú byť nešťastnejší ako zvyčajne. Spýtal sa ich teda, čo sa deje. A z tejto otázky sa po rokoch vynorilo nielen jeho vlastné prepustenie z väzenia, ale záchrana celého Egypta, ba celého známeho sveta, pred sedemročným hladomorom.

Všetko, čo Jozef urobil, odporovalo ľudskej prirodzenosti.

Išlo predsa o bývalých úradníkov kráľovského dvora. Bol to práve taký egyptský úradník, ktorý ho na začiatku hodil do žalára. Je predsa ľudské prechovávať podobnú nevraživosť voči tým, ktorí nám ublížili. A prečo by nemali byť nešťastní? Sú v žalári, kde sa každý deň stráca nádej, keď škaredé pazúry zúfalstva dusia ľudského ducha.

V skutočnosti mal Jozef podľa ľudskej povahy viac ako ktokoľvek iný podľahnúť trpkej apatii ako bezmocná obeť krutého a nespravodlivého sveta.

Napriek vynikajúcej službe bol uväznený len preto, že zoči-voči ohromnému pokušeniu zotrval verný svojim zásadám. A predtým ho jeho vlastní bratia predali ako otroka ako priamy dôsledok toho, že verne plnil žiadosť svojho otca.

No keď Jozef videl, že dve z Božích stvorení boli nespokojné s tým, ako ich Boh stvoril a kam ich umiestnil, cítil, že je jeho zodpovednosťou niečo urobiť. Svet Boha bol jeho svetom, a ak ho smútok nejakéhos tvorenia oslovil, bolo to poslanie, ktoré mu bolo zverené od Boha.

Keď tvoj svet vyzerá pochmúrne, keď máš pocit, že si uviazol vo väzení a všetko je nespravodlivé, sprav samému sebe láskavosť. Pozri sa hore a uvidíš, čo sa deje s ľuďmi okolo teba. Urob niečo, akokoľvek malé to môže byť, pre jedného alebo dvoch ľudí.

Oslobodíš tak seba a možno aj celý svoj svet.

Najnovšie príspevky