Odvykanie od Materiality

10 JÚLA 2023
Každý deň sedemdňového sviatku Sukot boli obetované špeciálne spoločné obety.

No zatiaľ čo počet obetovaných baranov a jahniat zostal konštantný počas siedmich dní, počet býkov sa znížil z 13 v prvý deň, na sedem v siedmy deň. Nasledujúci deň, sviatok Ôsmeho Dňa, bol obetovaný iba jeden jediný býk.

Nm 29:13: Boh prikázal Mojžišovi, aby povedal židovskému ľudu: Musíte obetovať obetný dar [na Sukot] 13 mladých býkov [v prvý deň]. . . 

Ak doprajeme „zvieracej“ stránke našej osobnosti čo chce a vždy podľahneme tomu, na čom trvá vo svojich „potrebách“, rýchlo sa naučí presadiť sa a klásť na nás čoraz väčšie nároky. Namiesto toho by sme si mali zvyknúť vystačiť si s minimom, zatiaľ čo sa usilujeme o stále väčšie naplnenie v duchovných oblastiach.

Na druhej strane, ak sa pokúsime zmeniť našu zvieraciu stránku príliš náhle, jednoducho odmietne vyhovieť. Živočíšneho človeka preto musíme postupne privyknúť a krok za krokom mu ukázať, že duchovné naplnenie je ešte uspokojivejšie ako materiálne.

Keď budú naše materiálne pudy týmto spôsobom vytrénované, môžeme urobiť kvantový skok a úplne ho odnaučiť jeho materiálnej orientácii, rovnako ako kvantový skok z posledného dňa Sukotu do Ôsmeho Dňa, keď počet obetovaných býkov klesol zo sedem k jednému.

Najnovšie príspevky