Otázky plné Viery

30 NOVEMBRA 2023
Najťažšie otázky prichádzajú od tých s najsilnejšou vierou.

Vierou sa neučíš. Učíš sa kladením otázok, spochybňovaním, opätovným skúmaním všetkého, čomu si kedy veril.

A predsa, toto všetko je vecou viery
– viery, že existuje pravda, ktorú treba nájsť.

Je to ďalší paradox: Ak chceš skutočne pochybovať, musíš skutočne mať vieru.

Najnovšie príspevky