Perličky

Perličky sú hlboké pravdy Písma, odovzdané Bohom skrze osobné zjavenie (viď Jn 12,49) a ponúkané vo forme stručných, ale praktických minilekcií.

Ponuka perličiek je nasledovná

Sviatok všetkých sviatkov

Pozvánka na slávenie biblického Sviatku všetkých sviatkov.

zdarma

Prejsť k pozvánke.

Prečo Ho nemám?

Mnohí po Duchu Svätom túžia, no len máloktorí Ho aj prijímajú. V čom je problém, keď vieme, že Boh Ducha Svätého prisľúbil a dať chce? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nájdení v Láske

Kým Boha nespoznáme, nemôžme Ho milovať. A čím viac Ho spoznávame, tým viac Ho budeme milovať. Boh sa nedá spoznávať všetkým. Iba tým, ktorí sú v Jeho láske stratení až tak, že sa v nej našli.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Tomu, kto má, sa pridá

Praktická náuka o tom, čo máme mať a naopak, čoho sme sa už dávno mali vzdať, aby sme mohli žiť plnosť Božieho požehnania.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Ako milovať Boha

Jednoduchá a neuveriteľne mocná pravda o 1. a 2.prikázaní, prikázaniach lásky voči Bohu a blížnemu, ktoré ak nepoznáme ako je nám ich treba poznať, nemôžeme ich poslúchnuť. Ako sa teda miluje Boh? A čo Boh nazýva láskou k blížnemu a čo ňou nie je? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Krok do požehnania

Prežívaš uväznenie v situácii? Máš prisľúbenie od Boha a namiesto jeho uchopenia nad sebou vnímaš nepreniknuteľnú bariéru, brániacu ti v jeho pijatí? Ak chceš vedieť, ako sa do požehnania vstupuje, potom je táto perlička práve pre teba.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Počúvaj a pochop

Táto perlička je zjavením pravdy, prečo také množstvo veriacich nerozumie Božiemu Slovu a ani iným spôsobom, akými k nám Boh prehovára. Perlička je jednoduchá na pochopenie, ale neuveriteľne mocná pre tvoj duchovný život.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa rečí ľudí

Cieľom tejto minilekcie je pomôcť ti porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ktoré na ceste živej viery v Krista a zvlášť po odchode z falošných, náboženských systémov, zažiješ. Mnohí práve tu, pre nepochopenie situácie, zbytočne prežívajú strach. Lekcia ti preto umožní správne pochopenie tvojho strachu z ľudí a ty takto, poučený Božím Slovom, budeš vidieť nielen celú vec v správnom svetle, ale budeš môcť prijať aj Bohom už pripravené východisko a v slobode a bez strachu naň aj vykročiť.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.