Perličky pre hladné dušičky

Perličky sú hlboké pravdy Písma, odovzdané Bohom skrze osobné zjavenie (viď Jn 12,49) a ponúkané vo forme stručných, ale praktických minilekcií. Sú to malé vitamíny a minerály – výživa pre tvoju kráľovskú dušu.

Ponuka perličiek je nasledovná

Nádhera Tvojho Bytia

Pre všetkých, ktorí sú hladní po pravdivých odpovediach na otázky ohľadom nášho pôvodu, bytia aj budúcnosti.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Božia bázeň

Tí, čo ju nemajú, nedôjdu ani k múdrosti ani poznaniu, ani spáse. Tí, ktorí ju prijali, vedia nielen ako ju získať, ale aj ako ju nestratiť. A poznajú jej skryté tajomstvá.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nezabiješ!

Vrážd sa dopúšťajú všetci, len si to nik neuvedomuje a preto tento hriech ostáva múrom medzi dušou a darom Spravodlivosti. A zabíjať je možné tak pred, ako aj po prijatí znovuzrodenia. Aby sa nám to už nikdy nestalo, ponúka nám Biblia návod, ako sa mu vyhnúť.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa hovoriť s Bohom

Poznanie pravdy o tom, ako sa zbaviť strachu z rozhovoru s Bohom, aj názoru a predstavy, že modlitba je ťažká práca. Táto perlička úplne zmení tvoj pohľad na Božie Slovo.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Tri prasiatka v nás

Trojica hriechov, ktorých sa dopúšťame až desivo ľahostajne a pritom nás zabíjajú dvakrát: telesne, aj večne.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Prečo Ho nemám?

Mnohí po Duchu Svätom túžia, no len máloktorí Ho aj prijímajú. V čom je problém, keď vieme, že Boh Ducha Svätého prisľúbil a dať chce? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nájdení v Láske

Kým Boha nespoznáme, nemôžme Ho milovať. A čím viac Ho spoznávame, tým viac Ho budeme milovať. Boh sa nedá spoznávať všetkým. Iba tým, ktorí sú v Jeho láske stratení až tak, že sa v nej našli.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Tomu, kto má, sa pridá

Praktická náuka o tom, čo máme mať a naopak, čoho sme sa už dávno mali vzdať, aby sme mohli žiť plnosť Božieho požehnania.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Ako milovať Boha

Jednoduchá a neuveriteľne mocná pravda o 1. a 2.prikázaní, prikázaniach lásky voči Bohu a blížnemu, ktoré ak nepoznáme ako je nám ich treba poznať, nemôžeme ich poslúchnuť. Ako sa teda miluje Boh? A čo Boh nazýva láskou k blížnemu a čo ňou nie je? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Krok do požehnania

Prežívaš uväznenie v situácii? Máš prisľúbenie od Boha a namiesto jeho uchopenia nad sebou vnímaš nepreniknuteľnú bariéru, brániacu ti v jeho pijatí? Ak chceš vedieť, ako sa do požehnania vstupuje, potom je táto perlička práve pre teba.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Počúvaj a pochop

Táto perlička je zjavením pravdy, prečo také množstvo veriacich nerozumie Božiemu Slovu a ani iným spôsobom, akými k nám Boh prehovára. Perlička je jednoduchá na pochopenie, ale neuveriteľne mocná pre tvoj duchovný život.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa rečí ľudí

Cieľom tejto minilekcie je pomôcť ti porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ktoré na ceste živej viery v Krista a zvlášť po odchode z falošných, náboženských systémov, zažiješ. Mnohí práve tu, pre nepochopenie situácie, zbytočne prežívajú strach. Lekcia ti preto umožní správne pochopenie tvojho strachu z ľudí a ty takto, poučený Božím Slovom, budeš vidieť nielen celú vec v správnom svetle, ale budeš môcť prijať aj Bohom už pripravené východisko a v slobode a bez strachu naň aj vykročiť.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.