Perličky pre hladné dušičky

Vitamíny a minerály – doplnky výživy pre tvoju kráľovskú dušu. (viď Jn 12,49)

Ponuka perličiek je nasledovná

Výchova Emócií k Zrelosti

Ako nájsť rovnováhu medzi emóciami a intelektom? A odkiaľ pramenia prehnané emócie? Boh hovorí, že čokoľvek je prehnané, či nevyrovnané, a nezriadené je od Zlého a toto nie je Jeho vôľa pre nikoho z nás. Preto svojím deťom podáva pomocnú ruku aj tu.

v príprave

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Pane, Nauč ma Múdrosti a Bázni

V živote platí: “Kde nieto múdrosti, tam nieto bázne”, ale aj “Kde nieto Bázne, tam niet Múdrosti”. Jedno vedie k druhému a všetko k Bohu. A to je cesta, ktorou sa nám treba uberať a Boh nás učí, ako.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Čistota Jedla a Života

Starý Zákon uvádza mnoho zákonov o čistote jedál, nápojov a iných vecí. Ježiš povedal, že neprišiel Zákon zrušiť, ale naplniť. Tým je jasné, že aj zákony o čistote jedál, nápojov a života sú aktuálne aj dnes. Ale ako sa dodržiavajú v našich časoch? Lebo Zákon platí stále, ale my dnes nie sme pod zákonom, ale pod milosťou.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

O Priateľstve

Priateľstvo je neuveriteľne vzácna devíza a zvlášť v týchto posledných časoch. Tým najvzácnejším je nepopierateľne a jednoznačne priateľstvo s Bohom, preto si nerob priateľov z tých, s ktorými ti je dobre. Nájdi si priateľov, ktorí ťa prinútia zdvihnúť sa – ako Ježiš. Nech je Boh tvojím Priateľom.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Aj Naše Deti sú Zodpovedné

Pre každé dieťa, ktoré je posvätené, aj keď nie je obrátené, stále existuje veľa vecí, za ktoré sa bude zodpovedať. „Komu bolo veľa dané, bude sa od neho veľa vyžadovať .“ A Ježiš tu nehovorí, že sa to týka iba obrátených rodičov, ani že spása detí je automatická. Spása je skutočne osobná záležitosť každej duše.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Chrámová Daň Novej Zmluvy

Táto daň bola v časoch Starej Zmluvy určená pre chod a údržbu Svätostánku na púšti, ako prejav vďačnosti za ochranu pred smrteľnou nákazou. Aké príznačné pre naše časy, však? Písmo učí, že Boh neprebýva v stánkoch, ani kostoloch, zhotovených ľudskými rukami. Ani sa Mu neslúži spôsobom, ktorý platil v Starej zmluve. O čom je teda chrámová daň dnes? A čo ňou nie je?

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Dobrovoľná Obeta Lásky

Dobrovoľná obeta lásky, Svätostánok, Archa Zmluvy. Čo majú spoločné? Čo nás učia a ako s nami, veriacimi Novej Zmluvy dnes súvisia?

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Dvojsečný meč

Požehnanie a Kliatba. Obe sú čepeľami toho istého meča – Božieho Slova. Ale málo je tých, ktorí s ním skutočne vedia bojovať a preto je toľko porazených.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa!

Je možné žiť v posledných časoch úplne bez strachu? Samozrejme, veď inak by nám Boh strach nezakazoval. A ani by nás nikdy nepovzbudzoval a neučil ako ho premáhať.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Čo je Spravodlivosť a Čo je Spása.

Apoštol Pavol nás vyzýva žiť víťazný život v Kristovi a žiť doslova od víťazstvak víťazstvu. Krok za krokom v Božej múdrosti a viere. Spravodlivosť je prvým, Spása je druhým. Poradie zostáva nemenné.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Budem sa chváliť svojimi slabosťami.

Chceš sa chváliť svojimi slabosťami? Nie, nepýtam sa ťa, či sa chceš posťažovať na celý svet. Ani ťa nepozývam robiť zo seba obeť. Toto je o inom.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nehreš proti Duchu Svätému.

Už si niekedy počul biblické učenie o hriechoch proti Duchu Svätému, aby si sa ich vyvaroval? Dnes môžeš prijať nielen toto učenie, ale aj dar Ducha Svätého.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Sabat či NIE sabat?

Sláviš sabat tak, ako Pán prikázal? A vieš AKO ho sláviť prikázal, alebo si len myslíš, že to vieš? Pre všetkých, ktorí ho chcú sláviť a naozaj zasvätiť Bohu ako to On prikázal, je tu táto malá kázeň.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Boží Spôsob

Ako sa prijíma Božie Slovo? Ako sa skutočne plní prikázanie? Ako sa to všetko, čo Boh povedal robí Jeho svätým spôsobom, ktorý zaručuje úspech a trvácnosť? Boh nás aj učiť sa učil robiť Jeho spôsobom. Vo svojej láske nám aj tu ukázal vzor, aby nás nezožierali muky nevedomia.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Posledné očkovanie

Ľudstvo stojí pred posledným očkovaním vôbec. Žiadne ďalšie už totiž až do Kristovho druhého príchodu potrebné nebude. Ale toto očkovanie nie je ako každé iné. Ak by to nebola pravda, Boh by nás pred ním a naozaj detailne nevaroval. A On to spravil. Všimne si to aspoň niekto?

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Akútna hrozba

Naplnenie proroctva 6.poľnice sa nezadržateľne blíži. Prvými minútami nového roka už začala pôsobiť aj jeho devastujúca, duchovná atmosféra. Ak očakávaš návrat spoločnosti do atmosféry pred nástupom pandémie, tragicky sa mýliš a klameš sám seba. Aké reálne je teda proroctvo 6.poľnice práve DNES a ako správne chápať jeho symboly? Zakúpením lekcie podporuješ pomoc núdznym.

10,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Preto neochabujme

Mnohokrát sa naši blízki napriek našej snahe neobracajú, lebo naša snaha je “chrobačná”. Perlička ti zjaví, čo robiť, aby taká tá tvoja snaha nebola.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Chudobní v duchu

Si hladný a smädný po Božej spravodlivosti v tvojej duši? Potom je táto perlička to pravé pre teba.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nádhera Tvojho Bytia

Pre všetkých, ktorí sú hladní po pravdivých odpovediach na otázky ohľadom nášho pôvodu, bytia aj budúcnosti.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Božia bázeň

Tí, čo ju nemajú, nedôjdu ani k múdrosti ani poznaniu, ani spáse. Tí, ktorí ju prijali, vedia nielen ako ju získať, ale aj ako ju nestratiť. A poznajú jej skryté tajomstvá.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nezabiješ!

Vrážd sa dopúšťajú všetci, len si to nik neuvedomuje a preto tento hriech ostáva múrom medzi dušou a darom Spravodlivosti. A zabíjať je možné tak pred, ako aj po prijatí znovuzrodenia. Aby sa nám to už nikdy nestalo, ponúka nám Biblia návod, ako sa mu vyhnúť.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa hovoriť s Bohom

Poznanie pravdy o tom, ako sa zbaviť strachu z rozhovoru s Bohom, aj názoru a predstavy, že modlitba je ťažká práca. Táto perlička úplne zmení tvoj pohľad na Božie Slovo.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Anjeli, Boží Služobníci

Tento príbeh deťom vysvetľuje pôvod, existenciu, funkciu aj Boží zámer s anjelmi. Príbeh je jednoduchým, ale pravdivým opisom učenia Biblie o anjeloch. Ale poslucháčovi tieto fakty sprostredkúva v prijateľnej forme a to aj v opise padlého anjela a pravdy o ňom.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Tri prasiatka v nás

Trojica hriechov, ktorých sa dopúšťame až desivo ľahostajne a pritom nás zabíjajú dvakrát: telesne, aj večne.

5,00 eur

na stránku minilekcie a prihlásenie.

Prečo Ho nemám?

Mnohí po Duchu Svätom túžia, no len máloktorí Ho aj prijímajú. V čom je problém, keď vieme, že Boh Ducha Svätého prisľúbil a dať chce? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Nájdení v Láske

Kým Boha nespoznáme, nemôžme Ho milovať. A čím viac Ho spoznávame, tým viac Ho budeme milovať. Boh sa nedá spoznávať všetkým. Iba tým, ktorí sú v Jeho láske stratení až tak, že sa v nej našli.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Tomu, kto má, sa pridá

Praktická náuka o tom, čo máme mať a naopak, čoho sme sa už dávno mali vzdať, aby sme mohli žiť plnosť Božieho požehnania.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Ako milovať Boha

Jednoduchá a neuveriteľne mocná pravda o 1. a 2.prikázaní, prikázaniach lásky voči Bohu a blížnemu, ktoré ak nepoznáme ako je nám ich treba poznať, nemôžeme ich poslúchnuť. Ako sa teda miluje Boh? A čo Boh nazýva láskou k blížnemu a čo ňou nie je? Dozvieš sa v perličke.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Krok do požehnania

Prežívaš uväznenie v situácii? Máš prisľúbenie od Boha a namiesto jeho uchopenia nad sebou vnímaš nepreniknuteľnú bariéru, brániacu ti v jeho pijatí? Ak chceš vedieť, ako sa do požehnania vstupuje, potom je táto perlička práve pre teba.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Počúvaj a pochop

Táto perlička je zjavením pravdy, prečo také množstvo veriacich nerozumie Božiemu Slovu a ani iným spôsobom, akými k nám Boh prehovára. Perlička je jednoduchá na pochopenie, ale neuveriteľne mocná pre tvoj duchovný život.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Neboj sa rečí ľudí

Cieľom tejto minilekcie je pomôcť ti porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ktoré na ceste živej viery v Krista a zvlášť po odchode z falošných, náboženských systémov, zažiješ. Mnohí práve tu, pre nepochopenie situácie, zbytočne prežívajú strach. Lekcia ti preto umožní správne pochopenie tvojho strachu z ľudí a ty takto, poučený Božím Slovom, budeš vidieť nielen celú vec v správnom svetle, ale budeš môcť prijať aj Bohom už pripravené východisko a v slobode a bez strachu naň aj vykročiť.

5,00 eur

Minilekcia obsahuje prednášku vo forme audio streaming, ktorej prehrávanie je možné až dovtedy, kým sa študent sám rozhodne zrušiť svoj profil a členstvo v HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.