POKÁNIE

Minilekcie určené na pomoc a pochopenie prvého kroku znovuzrodeniam ktorým je práve Pokánie.