Porážka nepriateľa

11 JÚNA 2020
Jedno z Božích prisľúbení, ktorých je v Písme vyše 8.000, hovorí, že ak budeme Bohu naozaj poslušní, vydá našich nepriateľov do našej moci. Nuž, takto vydal Pán mojich nepriateľov do rúk mne:

Hneď v úvode tohto môjho svedectva o dokonalej a absolútne zvrchovanej moci nášho Pána pripomínam, že našim nepriateľom nie je človek a nikdy ním ani nebol.

Manželova rodina ma pre môj nie-hollywoodsky pôvod nikdy neprijala, iba akceptovala. A svokor svoju nevôľu voči mojej prítomnosti v rodine, dával najavo veľakrát aj veľmi škaredým spôsobom. Až prišiel marec 2020 a môj svokor bol prevezený do nemocnice, s treťou mozgovou príhodou v poradí. Keď sme za ním v tú noc do nemocnice došli, bol vo veľmi zlom stave. Nedokázal hovoriť, ľavá strana tela bola mierne ochrnutá a zvíjal sa v strašných kŕčoch. Keď som naň v jeho stave hľadela, dostala som vnuknutie prikázať duchu, ktorý ním lomcoval, aby ho opustil. Okamžite som tak spravila a dedko sa ukľudnil.

Po 2 týždňoch jeho pobytu v nemocnici, nám z nej zavolali, že nám dedka privezú domov, lebo kvôli karanténe musí nemocnica oddelenie uvoľniť. Takže človek, ktorý ma celé roky nemohol ani len zniesť a ustavične robil prieky a vyrábal škriepky, bol privezený rovno do nášho domu. Správa z nemocnice oznamovala, že okrem iného, trpí na demenciu a už nemôže zostať žiť sám. Možno si teraz povieš: “Tak tomu sa povie: vydať nepriateľa do našich rúk.” Ale takto nezmýšľaj, lebo ako som povedala už v úvode: svokor mojim nepriateľom nikdy nebol a nie je. Tým bol duch, ktorý sa cez neho prejavoval a môjho svokra používal ako “amplión” proti mne. Ale nepriateľ číhal na mňa aj inak.

Po jeho príchode k nám, sa moja “stará prirodzenosť” akoby prebudila a za každú cenu sa chcela dostať k moci. Nikomu nemusím hovoriť, že ma tento starý človek presviedčal o “faktoch”, pre ktoré je absolútne nemožné, aby dedko ostal bývať s nami a musí byť prevezený do domova dôchodcov. Akoby sa zrazu rozpútalo celé peklo a moja myseľ bola z každej strany “bombardovaná” mojim skutočným nepriateľom a jeho citátmi z Písma, “dokazujúcimi”, prečo dedko musí do domova dôchodcov. Ale Pán mi pomohol aj tu a povedal: “Ak ho odveziete, zabránite jeho spáse, lebo v domove dôchodcov o mne počuť nebude. A v takom prípade je tvoja modlitba za jeho spásu pokrytectvom.” Pochopila som: Boh nechcel ani domovy dôchodcov 1, ale ani aby dedko trpel demenciou. A ešte niečo som pochopila: že Boh vyslyšal moju modlitbu za dedkovu spásu a UŽ na nej pracoval! Takého Boha máme len my – Kresťania!

Vediac, že som uprostred duchovného útoku, som volala k Pánovi a okamžite zahájila pôst. Ako vždy, ani teraz ma Pán nenechal bez pomoci a dal mi oveľa viac, než len pokoj duše. Celú túto duchovnú situáciu mi najprv do detailu vysvetlil, potom mi dal “bonus navyše” – zjavil mi novú stratégiu duchovného boja a nakoniec mi povedal: “Posti za milosrdenstvo pre svokra počas 7 dní a ja ho uzdravím.”

Pred pár dňami bol manžel s dedkom u lekára, na kontrolu jeho stavu. Klinika, kde ho vyšetrovali, sa v reči tunajších ľudí volá “pamäťová klinika” a je určená zvlášť vyšetreniam ľudí po mozgových príhodách. Výsledok je neuveriteľný:

Na slávu Boha svedčím, že akákoľvek demencia je preč! Dedko vôbec žiadnu nevykazuje a aj kognitívne testy potvrdzujú nádherné uzdravenie a to ani nie po 4 mesiacoch od porážky. Ale uzdravuje sa aj jeho duch, lebo taktika boja, ktorú mi Pán dal, dedka pripravuje na moment spásy.

Pán však nezachránil len dedka od demencie, pre ktorú by nebol mohol prijať spásu 2. Zachránil aj nás: od ťažkostí s dementným človekom, ktoré by nám boli prekážkou v plnení Božej vôle. Boh je nekonečne láskavý: On naozaj nechce, aby vôbec niekto trpel demenciou, ani aby jej následkami trpeli rodiny postihnutých.

Takto mi Pán pomohol poraziť mojich nepriateľov – tých, ktorí sa pokúšali zviesť do bezbožnosti mňa: duchov, ktorí chceli svojimi jedovatými a ohnivými šípmi spôsobiť, aby som sa dedkovi za jeho zlobu z minulosti pomstila a prechovávala voči nemu nevraživosť. Ale toto by bola bezbožnosť v mojom srdci. A tú som uprostred duchovného útoku nepriateľa okamžite odmietla. Vďaka Pánovi, ktorý je verný a ktorého Slovo je Pravda: všetko, naozaj všetko slúži pre dobro tým, ktorí Boha milujú.

Najnovšie príspevky