Použitie Trikov

21 NOVEMBRA 2023
Rebeka okamžite prezliekla Jakuba za Ezaua a nechala ho, aby sa pred Izákom vydával za Ezaua, aby Jakub dostal požehnanie.

Keď sa Ezau neskôr vrátil, aby prijal požehnanie, Izák si uvedomil, čo sa stalo, a uznal, že Jakub bol v skutočnosti vhodnejšou voľbou.

Gn 27:35: Izák povedal Ezauovi: Tvoj brat prišiel s ľsťou a vzal tvoje požehnanie.

Požehnania, ktoré Izák udelil Jakubovi, boli pre materiálny blahobyt. Skutočnosť, že Jakub získal tieto požehnania vďaka chytrosti, nás učí, ako by sme sa mali venovať svojim vlastným hmotným záležitostiam.

Napríklad pri jedení alebo podnikaní sa môžeme zdať, že sa iba staráme o svoje fyzické potreby, podobne ako materialistický Ezau. Ale za touto fasádou by sme mali skutočne myslieť ako Jakub: naše skutočné ciele by mali byť duchovné: Mali by sme jesť, aby sme mali silu konať dobré skutky, študovať Bibliu a dodržiavať Božie prikázania.

Mali by sme si zarábať na živobytie, aby sme mali finančné prostriedky na všetky tieto veci atď. Toto je druh „trikov, podvodov, úskokov“, ktoré máme používať pri našich interakciách s materiálnym svetom.

Najnovšie príspevky