Práca2018-12-30T20:44:57+01:00

Práca

Priblíženie sa

20.03.2023|

Vďaka Bohu, že máš v sebe zviera. Bez neho, čo by si inak mal na obetu? Ako sa teplokrvné stvorenie postavené z mäsa a kostí dostane do blízkosti Boha? Boh je vysoko nad nebesia a zem. My sme pevne prilepení na [...]

Inkluzívnosť

19.03.2023|

Mojžiš teda postavil svätostánok podľa Božích pokynov. Ako už bolo spomenuté, jedným zo zariadení svätostánku bol Vnútorný oltár, na ktorom sa denne pálilo kadidlo. Ex 40:27: Mojžiš spálil obetu kadidla na Vnútornom oltári, ako mu Boh prikázal.  Jednou zo zložiek kadidla [...]

Sebaovládanie a Služba

18.03.2023|

Sebaovládanie pre svätosť a dodržiavanie Božích spôsobov vo všetkom, a zvlášť v službe, sa zdá byť kameňom úrazu pre mnohých, hoci Boží spôsob je jediný dokonalý a prijateľný. Rabín Mordechai to svojich učeníkov učil spôsobom, keď povedal: "Čo je zakázané, je [...]

Vyhradený Obsah

17.03.2023|

Každý vie o stratenej arche zmluvy, ale kedy sme ju stratili a kde je odvtedy? Legenda Zákona poskytuje stopu. Synovia Izraela postavili Archu Zmluvy podľa pokynov zjavených Mojžišovi na vrchu Sinaj. Archa Zmluvy sa stratila počas babylonského zničenia Jeruzalema a chrámu [...]

Vyhradený Obsah

16.03.2023|

Remeselníci potom vyrobili Vnútorný oltár a Vonkajší oltár. Po nich nasledovalo Umývadlo a stĺpy Nádvoria. Ex 38:7: Podľa pokynov remeselníci vyrobili vonkajší, medený oltár ako dutú konštrukciu. Vonkajší oltár je miestom, kde prebiehal proces zušľachťovania našej živočíšnej povahy. Materiál a forma [...]

Vplyv na malých aj veľkých

16.03.2023|

Rabíni a učitelia Slova sa nazývajú „oči komunity“ a „hlavy tisícov Izraela“, a keď je zdravá hlava, je zdravé aj telo. Učiteľ Slova musí vždy a v každom okamihu pamätať na to, že vždy stojí na prahu v tom, že je [...]

Prečo sám sebe škodíš?

15.03.2023|

Toto je moje svedectvo o tom, ako sa mnohí poškodzujú, lebo nestrážia ani svoje duše, ani slová, čo im vychádzajú z úst. Včera som jednej Božej duši poslala kontakt na miesto, kde jej môžu pomôcť v jej záležitosti. Odpovedala, že tam [...]

Go to Top