Práca2018-12-30T20:44:57+01:00

Práca

Ultimátne Poznanie

02.07.2022|

Kedy bude učiteľ vedieť, že jeho lekcia bola absorbovaná? Keď žiak zvolá: "Ak áno, ako by mohol nejaký kút tohto sveta zostať taký, aký je?” Kedy sa Mojžiš dozvie, že uspel? Kedy bude učiteľ vedieť, že jeho žiaci absorbovali lekciu? Kedy [...]

Pastier Viery

01.07.2022|

Úlohou Mojžiša v každej generácii je vniesť múdrosť našich vlastných duší hlboko do našich sŕdc. V každej generácii sa Mojžišov duch rozširuje na učiteľov a vodcov Božieho ľudu - Božích Vyvolencov. (Rim 11:28; 1Sol 1:4) Čo bolo úlohou Mojžiša? Byť pastierom [...]

Hlava a Telo

30.06.2022|

Učiteľ viery je pre celý Izrael ako hlava pre telo. A je to pravda. Hlava prepája všetky končatiny a orgány tela a robí z nich všetkých predĺžené časti jedného organizmu. Učiteľ Božieho Slova tak spája všetkých ľudí, aby z nich vytvoril [...]

Priľnutie k Znalcom Zákona

29.06.2022|

V poradí 6. prikázanie Zákona (nie Desatora) znie, že máme byť blízko múdrych ľudí a stýkať sa s nimi. Ak je počiatkom múdrosti Bázeň pred Bohom, je jasné, že múdrymi sa tu myslia tí, ktorí sa držia Božej múdrosti. Boh nám [...]

Korach mal Pravdu

28.06.2022|

Všetci sme svätí. Ale potrebujeme, aby táto svätosť žiarila. A aby sme svietili, musíme byť zapojení do Zdroja energie. Nm 16,3: A zhromaždili sa proti Mojžišovi a proti Áronovi a povedali im: Beriete na seba príliš veľa, lebo celé Zhromaždenie je [...]

V Podstate

27.06.2022|

V Podstate tu nie je nič iné ako blčiaci cieľ tohto okamihu. Nenechaj sa zmiasť tými, ktorí tvrdia, že to nemá zmysel. Možno poznajú život, ale nie útroby jeho fontán. Možno poznajú temnotu, ale nie jej význam. Môžu mať múdrosť, ale [...]

Svetelný Spínač

26.06.2022|

Mám žiarovku. Mám rozvody. Potrebujem len pomoc pri hľadaní vypínača. Vysokoškolský študent sa raz opýtal učiteľa, aká je jeho práca. Učiteľ ukázal na strop svojej kancelárie a odpovedal: Vidíš tú žiarovku? Je prepojená drôtmi s elektrickou generačnou stanicou, ktorá napája celý [...]

Červený Kôň

25.06.2022|

Ľudské spoločnosti sa vo svojej podstate stali násilné. Časy mieru sú až príliš skoro prerušené a ukončené konfliktom a vojnou, z dôvodu surovej agresie, náboženského fanatizmu alebo čistej chamtivosti. Ľudstvo zo svojej histórie vôbec nič nepochopilo a nič sa nenaučilo. Stačí [...]

Go to Top