Pre Deti

Táto sekcia je venovaná našej budúcnosti – deťom. Obsahuje biblické pravdy, spracované do jednoduchých príbehov pre poslucháčov vo veku 4-100 rokov. Sú ľahko pochopiteľné a vhodné ako náhrada tabletov, PC, či TV. Ale pre svoju formu, sú vhodné aj ako doplnkový/ výukový materiál pre školy, a aj ako príbehy na dobrú noc, namiesto čítania. Rodičia, starí rodičia, starší súrodenci, katechéti, či družinári –  všetci tu nájdu pomôcku, ktorá deťom dáva stráviť čas kvalitne a pritom ich primeraným spôsobom uvoľní od stresu, a pomôže pochopiť princípy vzťahov, správnych návykov aj správania sa.

Ponuka tematických príbehov je nasledovná

Anjeli – Boží služobníci

Krátky biblický príbeh, ktorý deťom prijateľnou formou vysvetľuje pôvod, existenciu, aj Boží zámer s anjelmi. Jednoduchý, ale pravdivý opis učenia o anjeloch je doplnený o fakty, ktoré Písmo učí, ale ktoré prekvapia aj dospelých.

5,00 eur

Príbeh vo forme audio streaming, je možný počas celej doby prihlásenia užívateľa HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Desať Božích Zázrakov – Ako to Boh robil?

Ako tých desať zázrakov Boh spravil? Príbeh deťom vysvetlí, o čo v desiatich zázrakoch naozaj Bohu šlo a ako použil prírodné živly pre svoj plán spásy, aj záchranu Izraela z Egypta.

v príprave

Príbeh vo forme audio streaming, je možný počas celej doby prihlásenia užívateľa HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Jonáš

….

v príprave

Príbeh vo forme audio streaming, je možný počas celej doby prihlásenia užívateľa HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.

Viera

….

v príprave

Príbeh vo forme audio streaming, je možný počas celej doby prihlásenia užívateľa HZP. — na stránku minilekcie a prihlásenie.