Premieňajúce svetlo

2 DECEMBRA 2021
Z temnoty prichádza najsladšia múdrosť.

Svetlo Múdrosti premieňa temnotu na svetlo.

Ale tma je absencia svetla. Ako je možné, že sa neprítomnosť svetla môže premeniť na svetlo?

Pretože nič nie je bez účelu a účelom je svetlo. Len niektoré príbehy nášho života skrývajú svoj účel, takže pôsobia temne.

Čo musíš urobiť? Musíš z nich vytlačiť ich svetlo tak, ako sa vytláča olej z olivy.

Stláčanie týmto spôsobom môže občas bolieť. Ale potom zažiaria aj tieto príbehy života. A ich svetlo odhalí múdrosť, ktorú nemôže odhaliť žiadne iné svetlo.

Preto so zapálením Kristovho svetla čakáme, kým sa zotmie. A preto ním svietime na verejných miestach.

Pretože, týmito plameňmi Múdrosti zapaľujeme samotnú temnotu a zjavujeme, že pre Boha ani tmy nie sú tmavé; ale noc žiari; pre Boha sú tma a svetlo rovnaké. (Ž 139:12)

.

Najnovšie príspevky