Príprava na Sviatky

6 OKTÓBRA 2022

Keďže ako hovorí 2Kor 8,21 a 23: “Lebo našim cieľom je robiť to, čo je veľmi dobré v očiach Boha aj človeka,” a čo sa týka vás, “našich Bratov v Kristovi, ste vyslancami Cirkví, Kristovou slávou“,

v tejo časti nájdeš materiál pre slávenie sviatkov, aby tvoja chvála, modlitba a bohoslužba nebola nedostatočná, ale hodná Všemohúceho Kráľa slávy. A aby aj naše správanie na zhomaždeniach už nikdy nebolo pohanské, ale sväté, hodné Božích detí, Vyslancov v Kristovi a Božích kňazov aj budpcich kráľov zeme.

Okrem modlitieb, je všetok materiál v tejto rubrike určený LEN ZNOVUZRODENÝM ako pomôcka pre dôkladnú prípravu na Božie sviatky spôsobom, ktorý nám prikázal a učil nás ho On sám.