Problémová Biblia

27 MÁJA 2023
AK JE TO NAOZAJ BIBLIA, ZMENÍ VŠETKO.

Ja som Boh, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som vám bol Bohom…Nekradnite. Nezabíjajte. Nežiadostite.

Ak je Biblia Božia múdrosť, očakával by si, že vstúpi do sveta pokojným hlasom. Očakával by si, že tento hlas budeš počuť hovoriť o tajomstvách života a otvárať široké cesty hlbokej kontemplácie.

Namiesto toho sme uprostred hromov a bleskov počuli jednoduchú, očividnú morálku: nekradnúť, nezabíjať, neprahnúť.

Pretože Boh nám hovoril, že od tohto bodu bude všetko postavené na hlavu.

Kde si našiel Božiu múdrosť pred Sinajom?

V osvietenej duši Abraháma, sediaceho pod tamaryškom v hlbokej kontemplácii, v komunikácii s jednotou vesmíru.

Po Sinaji môžeš nájsť Bibliu v ľudskej bytosti zotročenej substanciou, ktorá zabíja, neschopnej uniknúť – kým neprehodí toto lano Božej múdrosti a nerozhodne sa z vlastnej vôle vytiahnuť sa ním a prepísať celú svoju cestu.

Pre neho Boh povedal: “Ja som Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.”

Bibliu môžeš nájsť v mužovi, ktorý je v pokušení ku krádeži a vražde, ktorý to vidí ako vhodné alternatívy – ale zdrží sa, pretože Boh povedal: „Nekradnite. Nezabíjajte.

A ak tam Bibliu nenájdeš, pretože si neklesol do tohto extrému a nepoznáš nikoho, kto by…

…potom nájdi Bibliu tak, že zmeníš spôsob, akým žiješ každý deň, veci, ktoré hovoríš, činy, ktoré robíš. Narušením tvojho každodenného sveta. Tým, že nič nenecháš tak, ako to je.

Preto bola Biblia daná bleskom a hromom.

Pretože po Sinaji sa Bibla nachádza v tomto rušnom, hlučnom svete. Biblia je tam, kde sa koná.

Po Sinaji sa všetko zmenilo. Pretože Biblia musí všetko zmeniť. To preto je nenávidená tými, ktorí sa zmeny boja.

Najnovšie príspevky