DOD – Záverečný kvíz

10 DECEMBRA 2023

Toto je záverečný kvíz kurzu a obsahuje otázky z celého učenia.

Úspešnosť, ktorá sa od študenta očakáva, je 80% .

Pri nižšej úspešnosti však budeš môcť kvíz opakovať, lebo si bol učený víťaziť a nie vzdávať sa!

Team HZP