Raz v Roku

1 OKTÓBRA 2022
Raz za rok Boh, ktorý je skutočne Jeden, zažiari v bytostnej jednote duší, ktoré sa s Ním naozaj zjednotili. Všetko ostatné odpadáva.

Deň Zmierenia je opísaný mnohými spôsobmi. Jeden veľmi dojímavý popis je, že je to „raz za rok“.

Vieš, ľudská duša je tiež opísaná mnohými spôsobmi, s piatimi rôznymi názvami, z ktorých každý opisuje hlbšiu úroveň jej bytia. Piata, najhlbšia úroveň sa nazýva oživujúci duch, čo znamená aj „jeden a jedinečný“. Duša je jediná, pretože je zlúčená a jedno so svojím Stvoriteľom, takže oboje tvorí neoddeliteľný celok. Táto jednota s Bohom je možná len znovuzrodením – narodením sa Bohu duchovne, t.j.skutočným prijatím Ducha Svätého. A to je možné len raz v roku.

Deň Zmierenia je dňom, kedy v našom svete v čase a priestore žiari základné puto oživujúceho ducha.

To znamená, že raz za rok sa Boh spojí s esenciálnou jedinečnostou ducha tu dole v každom, kto poslúchol Kristov príkaz znovuzrodenia (Jn 3:3.5).

Kto neposlúchol, je ešte stále duchovne mŕtvy. A ako Mojžiš v ten deň dosiahol zmierenie Boha pre celý ľud Izraela, ktorý zhrešil obetovaním zlatému teľaťu, tak je tu aj pre našich mŕtvych v duchu ešte stále nádej – Deň Zmierenia. Deň, kedy sa ty, “Mojžiš dnešných čias” prihováraš za Boží ľud.

Všetko ostatné odpadáva.

Najnovšie príspevky