Rob to Naozaj

17 FEBRUÁRA 2022
Ak hľadáš Pravdu, Pravda si ťa nájde.

1Kr 18,21: Ako dlho budete kuľhať medzi dvoma názormi? Ak je Boh Bohom, nasledujte Ho. A ak je bohom Baal, nasledujte jeho!

Toto je šokujúce. Ako mohol Eliáš vôbec navrhnúť ľuďom takú možnosť, že by ľudia mali úplne opustiť pravého Boha a uctievať výlučne falošného boha?

Nie je lepšie, aby mali vo svojom živote čo i len trochu pravdy, aj keď zvyšok je lož?

Nie, nie je. Aj keď sa môže zdať, že je väčším hriechom úplne sa oddať falošnému bohu, no pre takého človeka je oveľa väčšia nádej ako pre toho, kto je pokrytec a doslova kuľhá medzi dvoma názormi.

Taký, ktorý kráča pochybuje a žije pokrytecky, dokazuje, že ho Pravda – Kristus nezaujíma. Ak na Pravde nezáleží, čo mu môže zjaviť pravdu?

Ale toto sa nestane tomu, kto je úplne oddaný tomu, čo považuje za pravdivé. Keďže už pochopil svoj omyl, može teraz  svoj život doslova obrátiť a byť ešte viac oddaný jedinému pravému Bohu.

Najnovšie príspevky