Si príliš dôležitý, než aby si hrešil

5 MÁJA 2022
Pánovi učiteľovi, s láskou je klasický film zo 60. rokov, ktorý rozpráva príbeh novoprijatého učiteľa, ktorý sa snaží vychovať triedu, ktorá je známa svojím neposlušným, nenapraviteľným a niekedy násilným správaním.

Po určitom neúspechu však zavedie novú stratégiu: zaobchádzať s nimi ako s dospelými a umožniť im diskutovať o problémoch podľa vlastného výberu. V tomto prístupe ako k dospelým trvá na tom, aby študenti používali správne formy oslovovania (ako voči nemu, tak aj medzi sebou) a aby boli hrdí na svoj vzhľad a správanie. Je to stúpanie do kopca, ale postupne pre to študentov získa a oni zistia, že sa skutočne zmenili.

Skutočne, veľa z toho, ako sa správame, úzko súvisí s tým, ako vnímame sami seba.

Boh nám prikazuje: “Buď svätý!”

Pasáž Písma zvaná “Svätí” obsahuje mnoho rôznych prikázaní, ale začína sa obzvlášť ambicióznym príkazom:

Hovor s celým zhromaždením synov Izraela a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. (Lv 19:1-2)

Čo to znamená: “Budeš svätý?”

„Budete svätí“: môže si niekto myslieť, že môže byť svätý ako Boh? Boží Zákon nám preto hovorí, „lebo ja, Pán, tvoj Boh, som svätý“; to znamená: Moja svätosť presahuje vašu svätosť. (Lv 24:9)

Jednoduché pochopenie tohto čítania je: „Buďte svätí – ale nemyslite si, že môžete byť svätí ako Ja – pretože moja svätosť prevyšuje vašu.“

Ale nie je to zrejmé? Naozaj, Boh je svätejší ako my! Prečo je nám to potom povedané? Vo výraze “budeš svätý.” Boh hovorí Židom, že môžu byť svätí a zbožní. Je možné byť svätým ako Božia svätosť! V tejto interpretácii čítaj tento riadok ako vyhlásenie, nie ako otázku.

Ako? Jednoducho: nauč sa povedať: “Som svätý.”

Toto čítanie poskytuje úžasný pohľad na to, ako sa ty a ja môžeme udržať na strane Boha a neprepadnúť telesnosti.

Všetko závisí od toho, ako sa na seba pozeráš.

Ak o sebe nevieš, kto v Kristovi si a preto si o sebe veľa nemyslíš, alebo si o sebe naopak – namýšľaš, ak neveríš, že si Kristom chcená, stvorená, vykúpená, a teraz už aj ospravedlnená a svätá duša v tele, oddelená pre Boha, prečo by si sa mal vôbec držať nejakého štandardu? Ak tomu neveríš, tu pre teba život viery končí a ty sa už o nič snažiť nemusíš, lebo nemáš dôvod, či nie?

Ale ak tomu veríš, potom pokračuj a rob, čo chceš; veď koho zaujíma čo si kto myslí? Ak ty sám vieš, že si Božie dieťa, na názoroch iných na teba nezáleží – ty sa zodpovedáš Bohu. Ak sa sám považuješ za človeka hodného rešpektu a dôstojnosti, človeka, pre ktorého sú nevhodné veci presne tým, čím sú – jednoducho nevhodné, potom ti nezostáva nič iné, ako sa im vyhnúť. Starovekí židovskí učeníci to vyjadrili tromi zlatými slovami, „toto je nanič.” Ty si lepší než to, čo ťa nie je hodné!

Jeden z najväčších žiakov rabínov raz poznamenal, že jeho pýcha mu umožnila odolať nutkaniu podľahnúť pokušeniam. Keď sa ho prekvapení priatelia opýtali, čo tým myslel, vysvetlil: „Keď cestujem za obchodom na skvelé trhy v Petrohrade a vidím tam všetky tie lesklé predmety a začínam pociťovať pokušenie, hovorím si: ‚Mottel! Si učenec, jeden z najväčších nasledovníkov Rabína. Ako sa môžeš skloniť k niečomu tak nízkemu?!‘

Deti Kráľa

Toto je niečo, čo môžeme napodobniť všetci. Aj keď možno nie sme až takí významní ako naši Bratia v Kristovi – Pánovi Apoštoli pred nami, v Kristovi máme obrovskú hodnotu. Už samotná skutočnosť, že Boh rozhodol, že si sa mal narodiť a vložil ťa do tehto sveta a zveril ti Zákon a prikázania znamená, že v teba naozaj verí. Ty sám si síce môžeš myslieť, že si len ďalší Tomáš, Peter alebo Martin, ale ak sa nad tým na chvíľu zamyslíš, zistíš, že si v skutočnosti dieťa samotného Boha s obrovskou úlohou.

To by ťa malo rozbehnúť. Si naozaj “Niekto”, naozaj na tebe záleží, a všetko prízemné a neslušné je ťa jednoducho nehodné. Áno, mal by si sa brať trochu vážne, vyzbrojený vedomím, že Boh sám od teba očakáva isté výsledky. Ty nemáš čas na to, aby si ho plytval rozptyľovaním sa. Ty sa ideš zaoberať lepšími a zmysluplnejšími záležitosťami – čoby Boží máš Bohom zverenú úlohu a službu.

Všetci rodičia poznáme túto jednoduchú pravdu: spôsob, ako vychovávať deti a podporovať zdravý a produktívny životný štýl, je napumpovať ich sebavedomie. Ale nie v pýche, ani márnosti tohto sveta, ale v súlade s pravdou o ich schopnostiach. Už od útleho veku im máme vštepovať, že sú dôležití pre Boha, Ktorý sa ich v istom čase ich života sám ujme, aby ich priviedol na miesto, ktoré pripravil pre nich, a preto majú byť dôsledné, zodpovedné a ich skutky nesmú byť nezmyselnými výstrelmi do vetra.

Na každom z nás veľmi záleží a máme nesmiernu hodnotu. Nie sami v sebe, ale skrze fakt, že za nás bola zaplatená tá najvyššia cena – Kristova Krv. Veď sa zamysli: prečo inak by nás Satan tak nenávidel a závidel nám, že robí všetko preto, aby nás zviedol do večnej smrti? Toto niečo znamená, nemyslíš?

Takže teraz pokračuj v svätosti a konaj podľa toho. Nech sú tvoje nasleduje kroky zmysluplné, účelné a tým, čím budeš pre Boha ľúbeznou vôňou. Sprav všetko čo môžeš pre Pána a Učiteľa – z lásky. 

Nespadni do pasce lenivosti: “Eh, koho to aj tak zaujíma, budem si robiť, čo chcem.” Je toho na tebe veľa, lebo si svätý, svätý, svätý.

Hej! Sám Boh ti to povedal.

Najnovšie príspevky