Sila činu

12 DECEMBRA 2023
Putifarova žena, frustrovaná tým, že nedokázala zviesť Jozefa, ho ohovárala a Putifar ho uvrhol do väzenia. Ale aj tu sa Jozef rýchlo dostal na zodpovednú pozíciu.

Krátko po jeho uväznení uvrhli do väzenia aj faraónovho hlavného čašníka a hlavného pekára. Ráno po tom, čo mali obaja znepokojujúce sny, si Jozef všimol ich úzkosť a ponúkol im pomoc. Povedali mu svoje sny, ktoré im správne vyložil tak, že o tri dni bude pohárnik späť na svojom mieste a pekár bude popravený. Jozef požiadal čašníka, aby sa po jeho prepustení porozprával s faraónom v Jozefovom mene, no čašník na Jozefa zabudol.

Gn 40:7: Jozef sa opýtal faraónových sluhov: Prečo ste dnes tak skleslí?

Jozef utrpel strašné poníženia. Bolo by logické, keby sa ponoril do vlastnej bolesti a nahneval sa na svet. Jozef však nezatrpkol. Zostal citlivý k druhým a k svojmu Božiemu poslaniu v živote. Nielenže vnímal úzkosť faraónových sluhov, ale natiahol sa, aby im pomohol. Pre Jozefa skutočnosť, že Boh zariadil, aby si všimol niekoho v núdzi, naznačovala, že je jeho povinnosťou pomôcť.

Výsledkom tohto jediného, zdanlivo malého dobrého skutku, sa stal Jozef miestodržiteľom Egypta a dokázal zachrániť civilizovaný svet pred hladomorom. Opäť tu vidíme nepredstaviteľne ďalekosiahle výsledky, ktoré môže priniesť jeden malý dobrý skutok.

Najnovšie príspevky