“Skryté” hriechy zodpovedných

9 JÚLA 2021

Každý z nás má istý tajný, skrytý hriech. Tým nemyslím taký, ktorý sa človek snaží pred inými vedome utajiť, ale hriech, ktorý je skrytý jeho vlastným očiam a poznaniu. Lenže pred Bohom nič skyté, ani utajené nie je. Boh dohliada na to, aby sa s nami zaobchádzalo rovnako ako zaobchádzame my s ostatnými. A aj na to, aby sme si to včas uvedomili.

Mt 7,1-5: Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo podľa akého súdu súdite vy, tak budete súdení, a akou mierou meriate vy, taká sa nameria vám. A prečo vidíš smietku v oku svojho Brata v Kristovi, ale brvno vo vlastnom oku neberieš do úvahy? Alebo ako môžeš povedať svojmu Bratovi v Kristovi: Dovoľ mi, aby som ti vybral smietku z oka. A hľa! Brvno je v tvojom vlastnom oku! Pokrytec, najprv odstráň brvno zo svojho oka, potom budeš vidieť dostatočne jasne, aby si vybral smietku z oka tvojho Brata v Kristovi. 

Jakub bol talentovaný mladý muž s veľkými schopnosťami, ale mal vážnu chybu: Ako mladý muž by klamal, vymýšľal a plánoval si svoju vlastnú cestu bez toho, aby myslel na city iných ľudí. Podviedol svojho otca Izáka, aby mu namiesto brata Ezaua požehnal právo prvorodenstva, čo spôsobilo rozdelenie rodiny a spôsobilo veľa utrpenia a zla (viď Gn 27).

Boh, samozrejme, zamýšľal, aby mal prvorodenstvo Jakub, a mohol to vyriešiť tak, aby sa nikto nezranil. Ale Jakub za Ním s touto vecou nikdy neprišiel. Boh ho tu nezaujímal, lebo už mal svoj vlastný plán. Boh ho musel nechať padnúť a nabiť si, lebo mu dal slobodnú vôľu, ktorú napriek všetkému rešpektoval. A nebolo to prvýkrát, čo Jakub použil chytráctvo, aby si vec zariadil po svojom. Keď Ezau takmer skolaboval od hladu, Jakub mu doslova predal chlieb a misu šošovice za jeho prvorodenstvo. Jakub mal tajný hriech a bolo treba naučiť ho lekciu. Dlho sa totiž nedokázal sa pozrieť na seba samého a vidieť, že tento hriech mal.

Pravdepodobne sa na seba díval rovnako, ako toľkí politici, podnikatelia a experti dnešnej doby; pravdepodobne si myslel, že je šikovný a múdry, že on to “dá”. Nedal. Iba čo poškodil dokonalý Boží plán a zbytočne tak mnohým, vrátane seba, ublížil.

Počas niekoľkých nasledujúcich rokov Jakub zožal presne to, čo zasial. Jeho zamestnávateľ a budúci svokor Laban ho oklamal na mzde aj na manželke, pre ktorú pracoval sedem rokov. Okrem toho bol Jakub na konci svojho života oklamaný aj krvou mŕtvej ovce, presne tak, ako oklamal svojho otca Izáka. Jeho synovia namočili Jozefovu tuniku do krvi kozľaťa, aby svojho otca presvedčili, že jeho obľúbený syn, ktorého predali, je mŕtvy. Jakub strávil mnoho rokov v žiali, oklamaný tak, ako on klamal ostatných. Keďže chcel mať všetko “po svojom”, Boh nemohol inak, než mu dať platiť cenu, ktorú jeho chytrácky spôsob mal.

A ako je to s tebou? Aj ty musíš mať veci “po svojom”, bez ohľadu na cenu, ktorú zaplatíš? Aj tebe je jedno, že Boh už pre tvoju situáciu plán má? Aj tebe je úplne jedno, ako tým ublížiš sebe, aj všetkým okolo teba? Aj tebe bol tento hriech doteraz skrytý?

Boh ti ho vo svojej milosti dáva v tebe zbadať a odstrániť už dnes. Voľba je na tebe. A tvoja bude aj cena, ktorú zaplatíš. Zopdovední sme všetci.

Najnovšie príspevky