Slobodní od náboženstva

30 DECEMBRA 2018
Je fascinujúce, že každé nepriateľské stretnutie, ktoré Ježiš zažil, bolo s veľmi nábožensky založenými ľuďmi. Žiaden z nich nebol takzvaným “pohanom”. Boli to zbožní ľudia, ktorí odporovali Kristovi; boli to zbožní ľudia, čo ho zabili. Toto dáva určitú predstavu o zhubnej povahe náboženstva. Na jednej strane je tu vzťah s Bohom a život v jeho kráľovstve a na druhej strane je náboženstvo. Ale vzťah s Bohom a náboženstvo nie sú to isté.

Apoštol Pavol bol snáď najnábožnejším mužom svojich čias. A napriek tomu píše:

Veď ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Nepohŕdam Božou milosťou. Lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo zomrel. (Gal 2,19-21)

Inými slovami:
“Pokúšal som sa dodržiavať zákon a takmer ma to pripravilo o rozum, len aby som tým potešil Boha, a aj tak to nefungovalo. A tak som prestal byť “mužom zákona” Aby som sa mohol stať Božím mužom. Kristov život mi bol príkladom, a uschopnil ma žiť tak… Nechápete, že vrátiť sa späť k dodržiavaniu starého zákona a robiť radosť kolegiálnemu náboženstvu, znamená vzdať sa úplne osobného a slobodného vzťahu s Bohom? Odmietam za zriecť tejto Božej milosti! Ak by živý vzťah s Bohom vznikal na základe dodržiavania zákona, potom Kristus nadarmo zomrel.”

Ak chcete poznať Ježiša ako naozaj je, a zažiť skúsenosť s Ním tak intímne, ako ju zažívali apoštoli, budete sa musieť oddeliť od hmly náboženstva. Táto náboženská hmla totiž používa sväté slová a všelijaké aktivity, ktoré vyzerajú a znejú dokonale ako z nedeľnej školy – aby v skutočnosti účelne zmenili naše poňatie Boha a našu skúsenosť s Ním. Je to mentalita slizká ako had a nákazlivá ako chrípka, meniaca sa každý rok tak, aby udržiavala krok s duchom doby (duchom sveta).

Ak je duch falošnej nábožnosti aktívny, lásku k Ježišovi nahrádza falošná úcta. Skutočné poznanie Boha je nahrádzané vedomím o Bohu. Intimita s Ježišom je nahrádzaná predvádzaním moci. Odovzdanie sa Kristovi je zamieňané za náboženské aktivity. Svätosť je nahrádzaná dodržiavaním zákona. A priateľstvo s Ježišom je nahrádzané kresťanskou službou.

Opýtajte sa sami seba: Zažívaš v chráme, alebo iných veciach, ktoré robíš, skutočne Krista? Si vtiahnutý do skutočnej a pravej skúsenosti a porozumenia Krista ako to vidíme v Evanjeliách? Ak nie, je tu problém. Jedna z Ježišových najobľúbenejších pasáží je Izaiáš 61,1:

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie…

Hovorí: “Prišiel som uzdraviť zlomených srdcom a oslobodiť vás od všetkých pút.”

Takže tu je jednoduchý test: Spolupracuje kresťanstvo, na ktorom sa podieľaš, na uzdravovaní zlomených sŕdc a oslobodení od pút – vrátane démonických pút?

Ak nie, budeš chcieť nájsť spoločenstvo, alebo veriacich, kde sa toto deje.

Preložené s láskavým povolením Ransomed Heart Ministries.

Najnovšie príspevky