Stať sa Novým Človekom

30 APRÍLA 2024
Veľkňaz sa musel prezliecť do špeciálneho rúcha z jednoduchého plátna, aby mohol vstúpiť do Svätyne svätých.

Lv 16:23: Áron si musí vyzliecť ľanové rúcha, ktoré mal na sebe, keď vstúpil do Svätyne Svätých, a nechať ich vo Svätostánku.

Ľanové odevy, ktoré mal veľkňaz na Dňa Zmierenia, sa už nikdy nesmú nosiť. Dôvodom tohto pravidla je, že keď sa človek úprimne kajá, premení sa na nového človeka. Keďže podstatou Dňa Zmierenia je pokánie, odevy používané veľkňazom pri vykonávaní rituálov Dňa Zmierenia museli byť každý rok nové.

Najnovšie príspevky