Stráženie Vnútornej Svätyne

6 JÚNA 2024
Boh potom nariadil Mojžišovi, aby zorganizoval židovský národ do špecifickej armádnej formácie.

Svätostánok bol v strede, obklopený tromi kmeňmi na každej zo štyroch strán.

Nm 2:2: Izraeliti musia táboriť okolo Svätostánku.

Tábor ľudí na všetkých štyroch stranách Svätostánku symbolizoval, ako chránili Svätostánok a Zákon, ktorý sídlil v jeho najvnútornejšej Svätyni. Zákon určite nepotrebuje našu ochranu – naopak, Zákon a jeho prikázania chránia nás. Boh sa nám však rozhodol zveriť vznešené poslanie chrániť Zákon.

Podobne musíme chrániť svoju osobnú, vnútornú svätyňu – v našich srdciach a v našich domovoch – zo všetkých štyroch strán: pred chladnou duchovnou ľahostajnosťou na chladnom severe; od horúcich, žiadostivých vášní na teplom juhu; od sebauspokojenia nad brilantnými úspechmi ranného východu; a od temného zúfalstva na večernom západe.

Najnovšie príspevky