Súkromie v Stanoch

30 JÚNA 2023
Spoločnosť, ktorá si váži a chráni vnútorný život svojich jednotlivcov chráni samu seba.

Nm 24:5: Jakub! Tvoje stany sú také dobré!

Čo videl Bilam o ich stanoch? Videl, že ich otvory nie sú proti sebe. Tak povedal: “Títo ľudia si zaslúžia, aby medzi nimi prebývala Božská Prítomnosť.”

Bilam bol najmocnejší šaman všetkých čias. Kráľ Balák mu bohato zaplatil, aby uvalil svoje kliatby na židovský ľud.

Ale keď Bilam pozoroval židovský národ a videl, že sa navzájom nepchajú do súkromných životov iných, a ani svoj vlastný život nevystavujú na verejnosť, vtedy si dokonca uvedomil, že toto je ľud, ktorý nemôže prekliať.

Pretože keď si spoločnosť váži vnútorný život svojich jednotlivcov, váži si a chráni samu seba. Je to zdravý, celý organizmus a v ňom dýcha Božská Prítomnosť.

Žiadna choroba ho nedokáže dobyť, žiadny votrelec neprenikne cez jeho hranice.

Spoločnosť, ktorá si váži a chráni vnútorný život svojich jednotlivcov, chráni samu seba.

Ale spoločnosť aj duchovnosť, ktorá uzákoňuje, schvaľuje, a toleruje zvrhlosti a oplzlosti ako sexuálnu výchovu detí, aj tá, ktorá o nej zbabelo mlčí, samu seba ničí.

Najnovšie príspevky