Svetské Zamestnanie

14 NOVEMBRA 2021
Všetko, čo zarobíme, je manna z neba. Avšak, aby sme ju priviedli na zem, potrebujeme prácu.

Prečo musíme mať prácu? Prečo nemôže náš chlieb jednoducho spadnúť z neba?

Aj padá. Všetko, čo zarobítme, je manna z neba. Ale môžeme jesť mannu z neba?

Takže manna sa musí dostať zo svojho nebeského stavu dole do pozemskej formy, ktorú zvládneme, krok za krokom.

A aby sme mohli spraviť posledný, najťažší krok, aby sme sa stali súčasťou tohto fyzického sveta – na to potrebujeme normálnu prácu v tomto fyzickom svete.

Dôležité je vedieť, že táto práca nič nevytvára. Zabezpečuje len balenie a doručenie.

Ak chceme vytvárať príjem, musíme pracovať s Bohom. Tam hore je totiž dôležitý náš príspevok k privedeniu Nebies na zem, a na ňom záleží.

Najnovšie príspevky